Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 118 results

Legislature

Netherlands, Dutch

1. De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen ten aanzien van Nederlanders die geen ingezetenen zijn.
… (Art. 54)

Legislature

Netherlands, Dutch

1. De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
… (Art. 51)

Head of State

Netherlands, Dutch

Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens erfopvolging over op zijn wettige nakomelingen, waarbij het oudste kind voorrang heeft, met plaatsvervulling volgens dezelfde regel. Bij gebreke van eigen nakomelingen gaat het koningschap op gelijke wijze over op de wettige nakomelingen eerst van zijn ouder, dan van zijn grootouder, in de lijn van erfopvolging, voor zover de overleden Koning niet verder bestaand dan in de derde graad van bloedverwantschap. (Art. 25)

Head of State

Netherlands, Dutch

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. (Art. 24)

Government

Netherlands, Dutch

1. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.
… (Art. 42)

Political Rights and Association

Netherlands, Dutch

Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde. (Art. 8)

Government

Netherlands, Dutch

De minister-president en de overige ministers worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen. (Art. 43)

Legislature

Netherlands, Dutch

Om lid van de Staten-Generaal te kunnen zijn is vereist dat men Nederlander is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht. (Art. 56)

Legislature

Netherlands, Dutch

De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten. ... (Art. 55)

Legislature

Netherlands, Dutch

De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Staten-Generaal wegens zwangerschap en bevalling, alsmede wegens ziekte. (Art. 57a)