Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 11823 results

Marriage and Family Life

Uzbekistan, English

The family is the primary unit of the society and shall have the right to protection of the society and state.
Marriage shall be based on the willing consent and equality of both parties. (Art. 63)

Uzbekistan, Uzbek

Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo‘lish huquqiga ega.
Nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligiga asoslanadi. (63-modda)

Marriage and Family Life

Uzbekistan, English

Children shall be equal before law regardless of the origin and civic status of parents.
Motherhood and childhood shall be protected by the state. (Art. 65)

Uzbekistan, Uzbek

Farzandlar ota-onalarning nasl-nasabidan va fuqarolik holatidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar.
Onalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi. (65-modda)

Marriage and Family Life

Uzbekistan, English

Parents shall be obliged to support and care for their children until the latter are of age. … (Art. 64)

Uzbekistan, Uzbek

Ota-onalar o‘z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar. ... (64-modda)

Limitations and/or Derogations

Uzbekistan, English

None of the provisions of the present Constitution may be interpreted in a way detrimental to the rights and interests of the Republic of Uzbekistan. … (Art. 16)

Uzbekistan, Uzbek

Mazkur Konstitutsiyaning birorta qoidasi O‘zbekiston Respublikasi huquq va manfaatlariga zarar yetkazadigan tarzda talqin etilishi mumkin emas. ... (16-modda)

Limitations and/or Derogations

Uzbekistan, English

A citizen of the Republic of Uzbekistan and the state shall be bound by mutual rights and mutual responsibility. Citizens’ rights and freedoms, established by the Constitution and laws, shall be inalienable. No one shall have the right to deprive or limit them without a court. (Art. 19)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi va davlat bir-biriga nisbatan bo‘lgan huquqlari va burchlari bilan o‘zaro bog‘liqdirlar. Fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo‘yilgan huquq va erkinliklari daxlsizdir, ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo‘yishga hech kim haqli emas. (19-modda)

Limitations and/or Derogations

Uzbekistan, English

The exercising of rights and freedoms by a citizen must not encroach on the lawful interests, rights and freedoms of other persons, the state and society. (Art. 20)

Uzbekistan, Uzbek

Fuqarolar o‘z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, davlat va jamiyatning qonuniy manfaatlari, huquqlari va erkinliklariga putur yetkazmasliklari shart. (20-modda)

Head of State

Uzbekistan, English

The President of the Republic of Uzbekistan is the Head of the State and ensures concerted functioning and interaction of bodies of state authority. (Art. 89)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti davlat boshlig‘idir va davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini hamda hamkorligini ta’minlaydi. (89-modda)

Government

Uzbekistan, English

The executive power shall be exercised by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. The Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan shall be composed of the Prime Minister of the Republic of Uzbekistan, his deputies, ministers, chairmen of the state committees. …
The nominee of a Prime Minister of the Republic of Uzbekistan shall be proposed by а political party, securing the highest number of seats in the elections to the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan or by several political parties, securing the equal highest number of seats.
The President of the Republic of Uzbekistan, after considering the proposed nominee for the post of Prime Minister, within ten — day term shall propose it for consideration and approval by the chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan.
The nominee for the post of Prime Minister, upon consideration and approval of his nominee in the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, shall present the program of action of the Cabinet of Ministers for a short and long term prospect.
A nominee of the Prime Minister shall be deemed as approved, if more than half of the total number of deputies of the Legislative Chamber and members of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, respectively, vote for a nominee.
Members of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan shall be approved by the President of the Republic of Uzbekistan on the nomination of the Prime Minister. … (Art. 98)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ijro etuvchi hokimiyatni amalga oshiradi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri, uning o‘rinbosarlari, vazirlar, davlat qo‘mitalarining raislaridan iborat. ...
O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri nomzodi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga saylovda eng ko‘p deputatlik o‘rinlarini olgan siyosiy partiya yoki teng miqdordagi eng ko‘p deputatlik o‘rinlarini qo‘lga kiritgan bir necha siyosiy partiya tomonidan taklif etiladi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti taqdim etilgan Bosh vazir lavozimiga nomzodni ko‘rib chiqqanidan keyin o‘n kun muddat ichida uni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining ko‘rib chiqishi va tasdiqlashi uchun taklif etadi.
Bosh vazir lavozimiga nomzod O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida uning nomzodi ko‘rib chiqilayotganda va tasdiqlanayotganda Vazirlar Mahkamasining yaqin muddatga va uzoq istiqbolga mo‘ljallangan harakat dasturini taqdim etadi.
Bosh vazir nomzodi uning uchun tegishincha O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a’zolari umumiy sonining yarmidan ko‘pi tomonidan ovoz berilgan taqdirda tasdiqlangan hisoblanadi.
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining a’zolari Bosh vazir taqdimiga binoan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlanadi. ... (98-modda)

Legislature

Uzbekistan, English

The Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall consist of one hundred fifty deputies elected according to law.
The Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall be the chamber of territorial representation and consist of members of the Senate (senators).
Members of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall be elected in equal quantity – per six persons – from the Republic of Karakalpakstan, regions and the city of Tashkent by secret ballot at relevant joint sittings of deputies of Zhokarghy Kenes of the Republic of Karakalpakstan, representative bodies of state authority of regions, districts, cities and towns from among these deputies. Sixteen members of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall be appointed by the President of the Republic of Uzbekistan from among the most authoritative citizens with large practical experience and special merits in the sphere of science, art, literature, manufacture and other spheres of state and public activity.
A deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, as well as a member of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, may be a citizen of the Republic of Uzbekistan who has reached on the date of the elections twenty five years of age and permanently residing on the territory of the Republic of Uzbekistan not less than five years. Requirements for candidates to be a deputy shall be determined by law.
One and the same person may not be simultaneously a deputy of the Legislative Chamber and a member of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. (Art. 77)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi qonunga muvofiq saylanadigan bir yuz ellik deputatdan iborat.
(77-moddaning birinchi qismi O‘zbekiston Respublikasining 2008 yil 25 dekabrdagi O‘RQ-194-sonli Qonuni tahririda — O‘R QHT, 2008 y., 52-son, 510-modda)
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati hududiy vakillik palatasi bo‘lib, Senat a’zolaridan (senatorlardan) iborat.
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati a’zolari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, viloyatlar, tumanlar va shaharlar davlat hokimiyati vakillik organlari deputatlarining tegishli qo‘shma majlislarida mazkur deputatlar orasidan yashirin ovoz berish yo‘li bilan Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan teng miqdorda — olti kishidan saylanadi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining o‘n olti nafar a’zosi fan, san’at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasida hamda davlat va jamiyat faoliyatining boshqa tarmoqlarida katta amaliy tajribaga ega bo‘lgan hamda alohida xizmat ko‘rsatgan eng obro‘li fuqarolar orasidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tayinlanadi.
Saylov kuni yigirma besh yoshga to‘lgan hamda kamida besh yil O‘zbekiston Respublikasi hududida muqim yashayotgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputati, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati a’zosi bo‘lishi mumkin. Deputatlikka nomzodlarga qo‘yiladigan talablar qonun bilan belgilanadi.
Ayni bir shaxs bir paytning o‘zida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputati va Senati a’zosi bo‘lishi mumkin emas. (77-modda)

Political Rights and Association

Uzbekistan, English

Trade unions, political parties, scientific societies, women’s, veterans’ and youth leagues, professional associations, mass movements and other organizations of citizens, registered in the procedure prescribed by law, shall have the status of public associations in the Republic of Uzbekistan. (Art. 56)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasida qonunda belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazilgan kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, olimlarning jamiyatlari, xotin-qizlar, faxriylar va yoshlar tashkilotlari, ijodiy uyushmalar, ommaviy harakatlar va fuqarolarning boshqa uyushmalari jamoat birlashmalari sifatida e’tirof etiladi. (56-modda)