Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 627 results

Political Rights and Association

Uzbekistan, English

Trade unions, political parties, scientific societies, women’s, veterans’ and youth leagues, professional associations, mass movements and other organizations of citizens, registered in the procedure prescribed by law, shall have the status of public associations in the Republic of Uzbekistan. (Art. 56)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasida qonunda belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazilgan kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, olimlarning jamiyatlari, xotin-qizlar, faxriylar va yoshlar tashkilotlari, ijodiy uyushmalar, ommaviy harakatlar va fuqarolarning boshqa uyushmalari jamoat birlashmalari sifatida e’tirof etiladi. (56-modda)

Political Rights and Association

Uzbekistan, English

Citizens of the Republic of Uzbekistan shall have the right to participate in the management of public and state affairs, both directly and through representatives. Such participation shall be exercised by way of self-administration, holding referendums and democratic formation of state bodies, as well as development and enhancement of public control over the activity of state bodies. … (Art. 32)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o‘z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga egadirlar. Bunday ishtirok etish o‘zini o‘zi boshqarish, referendumlar o‘tkazish va davlat organlarini demokratik tarzda tashkil etish, shuningdek davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini rivojlantirish va takomillashtirish yo‘li bilan amalga oshiriladi. … (32-modda)

Political Rights and Association

Uzbekistan, English

Citizens of the Republic of Uzbekistan shall have the right to form trade unions, political parties and other public associations, and to participate in mass movements.
No one may infringe on the rights, freedoms and dignity of individuals constituting the minority opposition in political parties, public associations and mass movements, as well as in representative bodies of authority. (Art. 34)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga egadirlar.
Siyosiy partiyalarda, jamoat birlashmalarida, ommaviy harakatlarda, shuningdek hokimiyatning vakillik organlarida ozchilikni tashkil etuvchi muxolifatchi shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qadr-qimmatini hech kim kamsitishi mumkin emas. (34-modda)

Political Rights and Association

Uzbekistan, English

The state shall safeguard the rights and lawful interests of public associations, and provide them with equal legal possibilities for participating in public life.
Interference by state bodies and officials in the activity of public associations, as well as interference by public associations in the activity of state bodies and officials, shall be impermissible. (Art. 58)

Uzbekistan, Uzbek

Davlat jamoat birlashmalarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini ta’minlaydi, ularga ijtimoiy hayotda ishtirok etish uchun teng huquqiy imkoniyatlar yaratib beradi.
Davlat organlari va mansabdor shaxslarning jamoat birlashmalari faoliyatiga aralashishiga, shuningdek jamoat birlashmalarining davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatiga aralashishiga yo‘l qo‘yilmaydi. (58-modda)

Political Rights and Association

Uzbekistan, English

Citizens of the Republic of Uzbekistan shall have the right to elect and be elected to the representative bodies of state authority. Every elector shall have one vote. The right to vote, equality and freedom of expression of will shall be guaranteed by law.
The elections of the President of the Republic of Uzbekistan, to the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and Zhokarghy Kenes of the Republic of Karakalpakstan, to the representative bodies of state authority in regions, districts, cities and towns shall be held accordingly on the year of expiration of the constitutional term of their powers — on the first Sunday of the third decade of December. The elections shall be held on the basis of the general, equal and direct suffrage by secret ballot. The right to elect have the citizens of the Republic of Uzbekistan who have reached eighteen years of age.
Members of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall be elected by secret ballot at relevant joint sittings of deputies of Zhokarghy Kenes of the Republic of Karakalpakstan, the representative bodies of state authority in regions, districts, cities and towns from among these deputies not later a monthly term after their election.
Citizens, who have been legally certified as insane, as well as persons in prisons, may neither elect nor be elected. Any other direct or indirect infringement on citizens’ voting rights shall be inadmissible. … (Art. 117)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari davlat hokimiyati vakillik organlariga saylash va saylanish huquqiga egadirlar. Har bir saylovchi bir ovozga ega. Ovoz berish huquqi, o‘z xohish irodasini bildirish tengligi va erkinligi qonun bilan kafolatlanadi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesiga, viloyatlar, tumanlar, shaharlar davlat hokimiyati vakillik organlariga saylov tegishincha ularning konstitutsiyaviy vakolat muddati tugaydigan yilda — dekabr oyi uchinchi o‘n kunligining birinchi yakshanbasida o‘tkaziladi. Saylovlar umumiy, teng va to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo‘li bilan o‘tkaziladi. O‘zbekiston Respublikasining o‘n sakkiz yoshga to‘lgan fuqarolari saylash huquqiga egadirlar.
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati a’zolari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, viloyatlar, tumanlar va shaharlar davlat hokimiyati vakillik organlari deputatlarining tegishli qo‘shma majlislarida mazkur deputatlar saylanganidan so‘ng bir oy ichida ular orasidan yashirin ovoz berish yo‘li bilan saylanadilar.
Sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqarolar, shuningdek sud hukmi bilan ozodlikdan mahrum etish joylarida saqlanayotgan shaxslar saylanishi mumkin emas va saylovda qatnashmaydilar. Boshqa har qanday hollarda fuqarolarning saylov huquqlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita cheklashga yo‘l qo‘yilmaydi. ... (117-modda)

Political Rights and Association

Turkey, English

Everyone has the right to form associations, or become a member of an association, or withdraw from membership without prior permission. … (Art. 33)

Turkey, Turkish

Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. … (Madde 33)

Political Rights and Association

Turkey, English

In conformity with the conditions set forth in the law, citizens have the right to vote, to be elected, to engage in political activities independently or in a political party, and to take part in a referendum.
Elections and referenda shall be held under the direction and supervision of the judiciary, in accordance with the principles of free, equal, secret, direct, universal suffrage, and public counting of the votes. However, the law determines applicable measures for Turkish citizens abroad to exercise their right to vote.
All Turkish citizens over eighteen years of age shall have the right to vote in elections and to take part in referenda.
The exercise of these rights shall be regulated by law. … (Art. 67)

Turkey, Turkish

Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler.
Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.
Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. … (Madde 67)

Political Rights and Association

Turkey, English

Citizens have the right to form political parties and duly join and withdraw from them. One must be over eighteen years of age to become a member of a party. … (Art. 68)

Turkey, Turkish

Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için onsekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir. … (Madde 68)

Political Rights and Association

Lebanon, Arabic

لكلّ وطنيّ لبنانيّ بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة الحقّ في أن يكون ناخباً على أن تتوفّر فيه الشّروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب. (المادّة 21)

Lebanon, English

Every Lebanese citizen, twenty-one years old, has a right to be an elector, pending meeting the requirements prescribed by the Electoral Law. (Art. 21)

Political Rights and Association

Lebanon, Arabic

كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما تمييز بينهم. (المادّة 7)

Lebanon, English

All Lebanese are equal before the law. They equally enjoy civil and political rights, and assume obligations and public duties without any distinction among them. (Art. 7)