Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 585 results

Obligations of the State

Uzbekistan, English

None of the provisions of the present Constitution may be interpreted in a way detrimental to the rights and interests of the Republic of Uzbekistan. … (Art. 16)

Uzbekistan, Uzbek

Mazkur Konstitutsiyaning birorta qoidasi O‘zbekiston Respublikasi huquq va manfaatlariga zarar yetkazadigan tarzda talqin etilishi mumkin emas. ... (16-modda)

Obligations of the State

Uzbekistan, English

A citizen of the Republic of Uzbekistan and the state shall be bound by mutual rights and mutual responsibility. Citizens’ rights and freedoms, established by the Constitution and laws, shall be inalienable. No one shall have the right to deprive or limit them without a court. (Art. 19)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi va davlat bir-biriga nisbatan bo‘lgan huquqlari va burchlari bilan o‘zaro bog‘liqdirlar. Fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo‘yilgan huquq va erkinliklari daxlsizdir, ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo‘yishga hech kim haqli emas. (19-modda)

Obligations of the State

Uzbekistan, English

The state shall safeguard the rights and freedoms of citizens proclaimed by the Constitution and laws. (Art. 43)

Uzbekistan, Uzbek

Davlat fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta’minlaydi. (43-modda)

Obligations of the State

Uzbekistan, English

Democracy in the Republic of Uzbekistan shall be based on the principles common to all mankind according to which the ultimate value is a human being, his life, freedom, honour, dignity and other inalienable rights.
Democratic rights and freedoms shall be protected by the Constitution and laws. (Art. 13)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy printsiplarga asoslanadi, ularga ko‘ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi.
Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi. (13-modda)

Obligations of the State

Uzbekistan, English

The people of Uzbekistan,
solemnly declaring their adherence to human rights and principles of state sovereignty, … (Preamble)

Uzbekistan, Uzbek

O‘zbekiston xalqi:
inson huquqlariga va davlat suvereniteti g‘oyalariga sodiqligini tantanali ravishda e’lon qilib, … (Muqaddima)

Obligations of the State

Turkey, English

… That every Turkish citizen has an innate right and power, to lead an honourable life and to improve his/her material and spiritual wellbeing under the aegis of national culture, civilization, and the rule of law, through the exercise of the fundamental rights and freedoms set forth in this Constitution, in conformity with the requirements of equality and social justice; … (Preamble)

Turkey, Turkish

… Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; … (BAŞLANGIÇ)

Obligations of the State

Turkey, English

Everyone possesses inherent fundamental rights and freedoms, which are inviolable and inalienable. … (Art. 12)

Turkey, Turkish

Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. … (Madde 12)

Obligations of the State

Turkey, English

Everyone whose constitutional rights and freedoms have been violated has the right to request prompt access to the competent authorities.
The State is obliged to indicate in its proceedings, the legal remedies and authorities the persons concerned should apply and time limits of the applications.
Damages incurred to any person through unlawful treatment by public officials shall be compensated for by the State as per the law. The state reserves the right of recourse to the official responsible. (Art. 40)

Turkey, Turkish

Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.
Kişinin, resmî görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır. (Madde 40)

Obligations of the State

Turkey, English

The Republic of Turkey is a democratic, secular and social state governed by rule of law, within the notions of public peace, national solidarity and justice, respecting human rights, loyal to the nationalism of Atatürk, and based on the fundamental tenets set forth in the preamble. (Art. 2)

Turkey, Turkish

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. (Madde 2)

Obligations of the State

Turkey, English

… No provision of this Constitution shall be interpreted in a manner that enables the State or individuals to destroy the fundamental rights and freedoms recognized by the Constitution or to stage an activity with the aim of restricting them more extensively than stated in the Constitution. … (Art. 14)

Turkey, Turkish

... Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. ... (Madde 14)