Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 145 results

Vice-President

Cyprus, Turkish

Kıbrıs Devleti, başkanlık rejimine sahip bağımsız ve egemen bir cumhuriyettir; Cumhurbaşkanı Rum ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türk olup bu Anayasada belirtildiği şekilde Kıbrıs'ın Rum ve Türk Cemaatleri tarafından seçilir. (Madde 1)

Political Rights and Association

Cyprus, Turkish

1. Bu Maddenin 2. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, yirmi bir yaşını doldurmuş ve Seçim Kanununda gösterilen ikamet şartlarına sahip her Cumhuriyet vatandaşı seçmen olarak Rum veya Türk seçim listesinden birine kaydedilme hakkına sahiptir:
Ancak, Rum Cemaati üyeleri yalnız Rum seçim listesine ve Türk Cemaati üyeleri yalnız Türk seçim listesine kayıt edilebilir.
2. Seçim Kanunu uyarınca kayıt dışı bırakılan bir şahıs, seçmen olarak kaydedilme hakkına sahip değildir. (Madde 63)

Political Rights and Association

Cyprus, Turkish


2. Her şahıs, toplanma hürriyeti hakkına sahiptir... (Madde 21)

Political Rights and Association

Cyprus, Turkish

Her vatandaş, bu Anayasanın ve onun gereğince yapılan herhangi bir Cumhuriyet veya ilgili Cemaat Meclisi seçim kanununun hükümlerine uygun olarak, bu Anayasa veya herhangi böyle bir kanun gereğince yapılan herhangi bir seçimde oy kullanma hakkına sahiptir. (Madde 31)

Legislature

Cyprus, Turkish

Seçim zamanında aşağıdaki vasıflara sahip olan her şahıs bir Cemaat Meclisi üyeliği seçiminde aday olabilir:
a. Cumhuriyet vatandaşı olmak ve ilgili cemaat seçim listesinde kayıtlı olmak;
b. yirmi beş yaşını doldurmuş olmak;
c. bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte veya ondan sonra, yüz kızartıcı veya ahlaka aykırı bir suçtan hüküm giymemiş veya herhangi bir seçim suçundan dolayı yetkili bir mahkemece ehliyetsiz kılınmamış olmak;
d. bir Cemaat Meclisi üyesi olarak görev görmesine engel bir akıl hastalığı bulunmamak. (Madde 95)

Legislature

Cyprus, Turkish

Her iki Cemaat Meclisi için seçimler, genel, tek dereceli ve gizli oyla yapılır. (Madde 93)

Legislature

Cyprus, Turkish

Her Cemaat Meclisinin üyelerinin sayısı, ilgili Cemaat Meclisinin üyeleri sayısı toplamının üçte iki çoğunluğu ile kabul olunan bir cemaat kanunu ile tayin edilir. (Madde 92)

Legislature

Cyprus, Turkish

Rum ve Türk Cemaatlerinin her biri, kendi üyeleri arasından, bu Anayasa hükümleri gereğince açıkça kendisine ayrılmış bulunan yetkilere sahip olacak bir Cemaat Meclisi seçer. (Madde 86)

Legislature

Cyprus, Turkish

Bir kişi, seçim anında temsilci olarak seçilmek için aday olmaya hak person
a.Cumhuriyet vatandaşıdır;
b.yirmi beş yaşını doldurmuş;
c.bu Anayasa'nın yürürlüğe girdiği tarihte veya sonrasında, sahtekarlık veya ahlaki kargaşa içeren bir suçtan hüküm giymemiş veya herhangi bir seçim suçu için yetkili bir mahkeme tarafından dayatılan herhangi bir diskalifiye kapsamında değildir;
d.bu kişiyi Temsilci olarak hareket etmekten aciz bırakan bir zihinsel hastalıktan muzdarip değildir. (Madde 64)

Legislature

Cyprus, Turkish

1. Temsilcilerin sayısı ellidir:
Bu sayı, Temsilciler Meclisinin, Rum Cemaatinin seçtiği Temsilcilerin üçte ikisini ve Türk Cemaatinin seçtiği Temsilcilerin üçte ikisini ihtiva eden bir çoğunlukla alacağı bir karar ile değiştirilebilir.
2. Bu Maddenin 1. fıkrasında gösterilen Temsilci sayısının yüzde yetmişi Rum Cemaati ve yüzde otuzu Türk Cemaati tarafından kendi üyeleri arasından ayrı ayrı yapılacak seçimle ve tartışmalı bir seçim olduğu takdirde ise, aynı günde genel, tek dereceli ve gizli olarak seçilir.
Bu fıkrada konulan Temsilci oranı herhangi bir istatistik verisine tabi değildir. (Madde 62)