Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 22 results

Marriage and Family Life

Iceland, English

Everyone shall enjoy freedom from interference with privacy, home, and family life.
… (Art. 71)

Iceland, Icelandic

Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.
… (71. gr.)

Head of State

Iceland, English

Any person who is at least thirty-five years of age and fulfils the requirements necessary to vote in elections to Althingi, with the exception of the residency requirement, is eligible to be elected President. (Art. 4)

Iceland, Icelandic

Kjörgengur til forseta er hver 35 ára gamall maður, sem fullnægir skilyrðum kosningarréttar til Alþingis, að fráskildu búsetuskilyrðinu. (4. gr.)

Head of State

Iceland, English

The President shall be elected by direct, secret ballot of those who are eligible to vote in elections to Althingi.
… (Art. 5)

Iceland, Icelandic

Forseti skal kjörinn beinum, leynilegum kosningum af þeim, er kosningarrétt hafa til Alþingis.
… (5. gr.)

Legislature

Iceland, English

Althingi and the President of Iceland jointly exercise legislative power.
… (Art. 2)

Iceland, Icelandic

Alþingi og forseti Íslands fara samanmeð löggjafarvaldið.
… (2. gr.)

Legislature

Iceland, English

Althingi shall be composed of 63 members elected by the people by secret ballot on the basis of proportional representation for a term of four years.
… (Art. 31)

Iceland, Icelandic

Á Alþingi eiga sæti 63 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegri hlutbundinni kosningu til fjögurra ára.
… (31. gr.)

Legislature

Iceland, English

Every national having the right to vote in elections to Althingi and an unblemished reputation is eligible to be elected to Althingi.
… (Art. 34)

Iceland, Icelandic

Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver sá ríkisborgari sem kosningarrétt á til þeirra og hefur óflekkað mannorð.
… (34. gr.)

Political Rights and Association

Iceland, English

All persons who, on the date of an election, are 18 years of age or older and have Icelandic nationality have the right to vote in elections to Althingi. Permanent domicile in Iceland, on the date of an election, is also a requirement for voting, unless exceptions from this rule are stipulated in the law on elections to Althingi.
… (Art. 33)

Iceland, Icelandic

Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir sem eru 18 ára eða eldri þegar kosning fer fram og hafa íslenskan ríkisborgararétt. Lögheimili á Íslandi, þegar kosning fer fram, er einnig skilyrði kosningarréttar, nema undantekningar frá þeirri reglu verði ákveðnar í lögum um kosningar til Alþingis.
… (33. gr.)

Political Rights and Association

Iceland, English

Associations may be formed without prior permission for any lawful purpose, including political associations and trade unions.
… (Art. 74)

Iceland, Icelandic

Rétt eiga menn á að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi, þar með talin stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi til þess.
… (74. gr.)

Government

Iceland, English


The President and other governmental authorities referred to in this Constitution and elsewhere in the law exercise executive power.
… (Art. 2)

Iceland, Icelandic


Forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið.
… (2. gr.)

Government

Iceland, English

The President entrusts his authority to Ministers.
… (Art. 13)

Iceland, Icelandic

Forsetinn lætur ráðherra framkvæma vald sitt.
… (13. gr.)