Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 18 results

Employment Rights and Protection

Iceland, English

Everyone is free to pursue the occupation of his choosing. This right may however be restricted by law, if such restriction is required with regard to the public interest. ... (Art. 75)

Iceland, Icelandic

Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess. ... (75. gr.)

Equality and Non-Discrimination

Iceland, English

Everyone shall be equal before the law and enjoy human rights irrespective of sex, religion, opinion, national origin, race, colour, property, birth or other status.
Men and women shall enjoy equal rights in all respects. (Art. 65)

Iceland, Icelandic

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. (65. gr.)

Education

Iceland, English

... The law shall guarantee for everyone suitable general education and tuition. ... (Art. 76)

Iceland, Icelandic

... Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar mennt- unar og fræðslu við sitt hæfi. ... (76. gr.)

Religious Law

Iceland, English

The Evangelical Lutheran Church shall be the State Church in Iceland and, as such, it shall be supported and protected by the State.
This may be amended by law. (Art. 62)

Iceland, Icelandic

Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóð- kirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að því leyti styðja hana og vernda.
Breyta má þessu með lögum. (62. gr.)

Marriage and Family Life

Iceland, English

Everyone shall enjoy freedom from interference with privacy, home, and family life. … (Art. 71)

Iceland, Icelandic

Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. … (71. gr.)

Political Rights and Association

Iceland, English

All persons who, on the date of an election, are 18 years of age or older and have Icelandic nationality have the right to vote in elections to Althingi.
Permanent domicile in Iceland, on the date of an election, is also a requirement for voting, unless exceptions from this rule are stipulated in the law on elections to Althingi. ... (Art. 33)

Iceland, Icelandic

Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir sem eru 18 ára eða eldri þegar kosning fer fram og hafa íslenskan ríkisborgararétt. Lögheimili á Íslandi, þegar kosning fer fram, er einnig skilyrði kosningarréttar, nema undantekningar frá þeirri reglu verði ákveðnar í lögum um kosningar til Alþingis. ... (33. gr.)

Head of State

Iceland, English

The President shall be elected by direct, secret ballot of those who are eligible to vote in elections to Althingi. (Art. 5)

Iceland, Icelandic

Forseti skal kjörinn beinum, leynilegum kosningum af þeim, er kosningarrétt hafa til Alþingis. (5. gr.)

Government

Iceland, English

The President entrusts his authority to Ministers. … (Art. 13)

Iceland, Icelandic

Forsetinn lætur ráðherra framkvæma vald sitt. … (13. gr.)

Government

Iceland, English

The President appoints Ministers and discharges them. He determines their number and assignments. (Art. 15)

Iceland, Icelandic

Forsetinn skipar ráðherra og veitir þeim lausn.
Hann ákveður tölu þeirra og skiptir störfum með þeim. (15. gr.)

Political Rights and Association

Iceland, English

Associations may be formed without prior permission for any lawful purpose, including political associations and trade unions. ... (Art. 74)

Iceland, Icelandic

Rétt eiga menn á að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi, þar með talin stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi til þess. ... (74. gr.)