Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 22 results

Property, Inheritance and Land Tenure

Iceland, English

The right of private ownership shall be inviolate.
… (Art. 72)

Iceland, Icelandic

Eignarrétturinn er friðhelgur.
… (72. gr.)

Protection from Violence

Iceland, English

No one may be subjected to torture or any other inhuman or degrading treatment or punishment.
No one shall be required to perform compulsory labour. (Art. 68)

Iceland, Icelandic

Engan má beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.
Nauðungarvinnu skal engum gert að leysa af hendi. (68. gr.)

Religious Law

Iceland, English

The Evangelical Lutheran Church shall be the State Church in Iceland and, as such, it shall be supported and protected by the State.
This may be amended by law. (Art. 62)

Iceland, Icelandic

Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóð- kirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að því leyti styðja hana og vernda.
Breyta má þessu með lögum. (62. gr.)

Public Institutions and Services

Iceland, English

The law shall guarantee for everyone the necessary assistance in case of sickness, invalidity, infirmity by reason of old age, unemployment and similar circumstances.
… (Art. 76)

Iceland, Icelandic

Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika.
… (76. gr.)

Education

Iceland, English


The law shall guarantee for everyone suitable general education and tuition.
… (Art. 76)

Iceland, Icelandic


Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar mennt- unar og fræðslu við sitt hæfi.
… (76. gr.)

Employment Rights and Protection

Iceland, English

Everyone is free to pursue the occupation of his choosing. This right may however be restricted by law, if such restriction is required with regard to the public interest.
… (Art. 75)

Iceland, Icelandic

Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess.
… (75. gr.)

Citizenship and Nationality

Iceland, English

No one may be deprived of Icelandic citizenship. Loss of citizenship may, however, be provided for by law, in the event a person accepts citizenship in another State. An alien can only be granted Icelandic citizenship according to law.
… (Art. 66)

Iceland, Icelandic

Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti. Með lögum má þó ákveða að maður missi þann rétt ef hann öðlast með samþykki sínu ríkisfang í öðru ríki. Útlendingi verðuraðeins veittur íslenskur ríkisborgararéttur samkvæmt lögum.
… (66. gr.)

Obligations of the State

Iceland, English

Everyone shall be equal before the law and enjoy human rights irrespective of sex, religion, opinion, national origin, race, colour, property, birth or other status.
Men and women shall enjoy equal rights in all respects. (Art. 65)

Iceland, Icelandic

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. (65. gr.)

Equality and Non-Discrimination

Iceland, English

Everyone shall be equal before the law and enjoy human rights irrespective of sex, religion, opinion, national origin, race, colour, property, birth or other status.
Men and women shall enjoy equal rights in all respects. (Art. 65)

Iceland, Icelandic

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. (65. gr.)

Marriage and Family Life

Iceland, English

Everyone shall enjoy freedom from interference with privacy, home, and family life.
… (Art. 71)

Iceland, Icelandic

Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.
… (71. gr.)