Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 35 results

Judicial Protection

Samoa, English

(1) Any person may apply to the Supreme Court by appropriate proceedings to enforce the rights conferred under the provisions of this Part.
(2) The Supreme Court shall have power to make all such orders as may be necessary and appropriate to secure to the applicant the enjoyment of any of the rights conferred under the provisions of this Part. (Art. 4)

Samoa, Samoan

(1) E mafai e so o se tagata ona talosaga i le Faamasinoga Sili i taualumaga tatau ina ia faamamaluina aia tatau e pei ona tuuina atu e tusa ma aiaiga o lenei Vaega.
(2) O le a i le Faamasinoga Sili le pule e faia ai poloaiga uma e pei ona o le a tusa ma tatau ai ina ia maua mo le tagata na talosaga mai le faafiafiaina i so o se tasi o aia tatau e pei ona tuuina atu e tusa ma aiaiga o lenei Vaega. (Mataupu 4)

Judicial Protection

Samoa, English

An appeal shall lie to the Court of Appeal from any decision of the Supreme Court in any proceedings under the provision of Article 4. (Art. 81)

Samoa, Samoan

O le a faia se talosaga i le Faamasinoga o Talosaga faasaga i so o se faaiuga a le Faamasinoga Sili i so o se taualumaga e tusa ma aiaiga o le Mataupu 4. (Mataupu 81)

National Human Rights Bodies

Samoa, English

1. There is to be an Ombudsman (Komesina o Sulufaiga) appointed by the Head of State acting on the recommendation of the Legislative Assembly.
2.The Ombudsman is to be appointed pursuant to the selection and appointment criteria and other terms and conditions provided by Act.
… (Art. 82A)

Samoa, Samoan

(1) O le a tatau ona i ai o se Komesina o Sulufaiga (Ombudsman) e tofia e Le Ao o le Malo, i le faia i luga o le fautuaga a le Fono Aoao Faitulafono.
(2) O le a tofia le Komesina o Sulufaiga e tusa ai ma taiala o filifiliga ma tofiga ma isi tuutuuga ma aiaiga o galuega ua aiaia e le Tulafono.
… (Mataupu 82A)

National Human Rights Bodies

Samoa, English

The functions of the Ombudsman are:

b. to carry out the functions relating to human rights provided by Act;
… (Art. 82B)

Samoa, Samoan

O galuega tauave nei a le Komesina o Sulufaiga:

(e) ia tauaveina galuega tauave e faasino i aia tatau faale-tagata soifua o aiaia e Tulafono;
… (Mataupu 82B)

Obligations of the State

Samoa, English

… WHEREIN should be secured to all the people their fundamental rights;
… (Preamble)

Samoa, Samoan

… INA UA I AI le tatau ona faamautuina i tagata uma o a latou aia tatau faavae;
… (Uputomua)

Limitations and/or Derogations

Samoa, English

(1) When a Proclamation of Emergency has been made and so long as it remains in force, the Head of State may from time to time make such Orders (hereinafter referred to as Emergency Orders) as appear to him to be necessary or expedient for securing the public safety, the defence of Samoa and the efficient prosecution of any war in which Samoa may be engaged, for maintaining public order and the supplies and services essential to the life of the community, and generally for safeguarding the interests and maintaining the welfare of the community.
(2) Emergency Orders may empower or provide for empowering such authorities, persons or classes of persons as may be specified in the Orders to make regulations, rules or bylaws for any of the purposes for which Emergency Orders are authorised under the provisions of this Article to be made, and may contain such incidental and supplementary provisions as appear to the Head of State to be necessary or expedient for making effective the powers conferred under the provisions of clause (1).
(3) Every Emergency Order, if otherwise valid, shall have effect notwithstanding anything contained in Part II.
(4) No provision of any Emergency Order, and no regulation, rule or by-law duly made under the provisions of any such Order, shall be invalid because it deals with any matter already provided for under any law or because of any inconsistency with any such law. (Art. 106)

Samoa, Samoan

(1) I se tulaga ua uma ai ona faia se Poloaiga o se Faalavelave Tupu Faafuasei ma i le vaitaimi uma e faamamaluina ai, e mafai e le Ao o le Malo mai i lea taimi i lea taimi ona faia ni poloaiga (e amata atu nei ona taua o Poloaiga o Faalavelave Tutupu Faafuasei) e pei ona o le a ia silafia ua tatau po o le faafaigofieina ai mo le taofimauina o le saogalemu o le atunuu, le puipuiga o Samoa mai taua faapea le faataunuuina i se tulaga manaomia o so o se taua e ono auai Samoa, mo le tausiga o le nofo filemu o tagata atoa ma mea e fia maua mai ma galuega e tatau mo le soifuaga o tagata uma, ma i le itu aoao mo le puipuiga malu o aia ma le tausiga o le sologa manuia o le atunuu.
(2) E mafai e Poloaiga o Faalavelave Tutupu Faafuasei ona tuuina atu le pule po o le aiaia mo le tuuina atu o le pule i ni pulega, tagata po o vasega o tagata e pei ona o le a faasinoina mai i Poloaiga ia fai ai tulafono faatonutonu, tulafono e puipui ai po o tulafono iti mo so o se faatatauga ua faatagaina ai Poloaiga o Faalavelave Tutupu Faafuasei e tusa ma aiaiga o lenei Mataupu ina ia faia, ma e mafai ona aofia ai ni aiaiga faaopoopo ma itu e aafia e pei ona silafia e le Ao o le Malo ua tatau ai po o le talafeagai ma le tulaga ua i ai mo le faatinoina o pulega na tuuina atu e tusa ma aiaiga o le fuaiupu (1).
(3) O poloaiga o faalavelave tutupu faafuasei uma, ae ese ai pe a o tumau pea le faaaogaina, o le a faatinoina e ui lava i so o se mea o lo o aofia i le Vaega II.
(4) E leai se aiaiga o so o se Poloaiga o Faalavelave Tutupu Faafuasei, ma e leai se tulafono faatonutonu po o se tulafono e puipui ai po o se tulafono laitiiti na faia ma le tatau ai e tusa ma aiaiga o so o sea Poloaiga, o le a faaleaogaina ona ua faapea e faasino i so o se mataupu ua uma ona aiaia e so o se tulafono po ona o le le talafeagai ai ma sea tulafono. (Mataupu 106)

Participation in Public Life and Institutions

Samoa, English

(1) All persons are equal before the law and entitled to equal protection under the law.
(2) Except as expressly authorised under the provisions of this Constitution, no law and no executive or administrative action of the State shall, either expressly or in its practical application, subject any person or persons to any disability or restriction or confer on any person or persons any privilege or advantage on grounds only of descent, sex, language, religion, political or other opinion, social origin, place of birth, family status, or any of them.
(3) Nothing in this Article shall
(a) Prevent the prescription of qualifications for the service of Samoa or the service of a body corporate directly established under the law;
… (Art. 15)

Samoa, Samoan

(1) E tutusa tagata uma i luma o le tulafono ma e tofu tatau ona maua le puipuiga tutusa i lalo o le tulafono.
(2) Vagana ai e pei ona faatagaina manino e lenei Faavae, e leai se tulafono ma e leai se gaoioiga a le Malo tau le pulega faatonu po o le tausiga o le a, po o lona faamatalaina manino ai pe faatino mai ai se mafatiaga o so o se tagata po o ni tagata i so o se itu e le mafai ai po o le faasaina po o le tuuina atu i so o se tagata po o ni tagata so o se tulaga aloaia po o le tulaga taugamalie ona o le avea ma mafuaaga lona tupuaga, tane pe se fafine, gagana, lotu, taofi tau upu fai o malo po o se isi lava taofi, mafuaaga faale-vafealoai, nuu na fanau ai, tulaga faale-aiga, po o nisi lava o ia mea.
(3) E leai se mea i lenei Mataupu o le a:
(a) taofia ai le tusia o tulaga agavaa mo le aufaigaluega a le malo o Samoa po o galuega a se kamupani ua faatuina tonu e tusa ma le tulafono; po o le
… (Mataupu 15)

Government

Samoa, English

(1) There shall be a Cabinet of Ministers, who shall have the general direction and control of the executive government of Samoa and shall be collectively responsible therefore to Parliament.
(2) Cabinet shall be appointed as follows:
(a) the Head of State shall appoint as Prime Minister to preside over Cabinet a Member of Parliament who commands the confidence of a majority of the Members of Parliament;
(b) the Head of State shall, acting on the advice of the Prime Minister, appoint not fewer than eight nor more than twelve other Members of Parliament to be Ministers;
(b.a) the Head of State shall, acting on the advice of the Prime Minister, appoint one of the Ministers appointed under sub-clause (b) to be Deputy Prime Minister;
… (Art. 32)

Samoa, Samoan

(1) O le a i ai se Kapeneta o Minisita, o i latou ia o le a i ai le faatonuga aoao ma le pulea o le pulega faatonu o le Malo o Samoa ma o le a fai mea faalogo uma i latou i le Palemene.
(2) O le a tofia le Kapeneta e pei ona taua i lalo:
(a) o le a tofia e le Ao o le Malo e avea ma Palemia ia taitai fono i le Kapeneta se Sui Usufono o le Palemene, o ia lea ua na maua le faatuatuaina e se vaega tele o Sui Usufono o le Palemene;
(e) o le a tofia e le Ao o le Malo e faia i luga o le fautuaga a le Palemia nisi Sui Usufono o le Palemene ia le itiiti mai na i lo le valu ma ia le sili atu na i lo le sefulu-lua e avea ma Minisita;
(e.a) e tatau i le Ao o le Malo, e faia i luga o le fautuaga a le Palemia, ona tofia se tasi o Minisita i lalo o le faafuaiupu (e) e avea ma Sui Palemia;
… (Mataupu 32)

Head of State

Samoa, English

There shall be a Head of State of Samoa to be known as O le Ao o le Malo. (Art. 16)

Samoa, Samoan

O le a i ai se Ao o le Malo o Samoa o le a taua O le Ao o le Malo. (Mataupu 16)

Head of State

Samoa, English

1. The Head of State shall be appointed by the Legislative Assembly acting on the recommendation of the party or parties in Government.
2. A person shall not be qualified to be appointed to the office of Head of State
a. if he is not a person qualified to be elected as a Member of Parliament; or
b. if he does not possess such other qualifications as the Legislative Assembly may determine from time to time by resolution; or
… (Art. 18)

Samoa, Samoan

(1) O Le Ao o le Malo, o le a tofia e le Fono Aoao Faitulafono, i le faia i luga o le fautuaga a le vaega faaupufai po o ni vaega faaupufai o pulea le Malo.
(2) O le a le tauagavaaina se tasi ina ia tofia i le tofi o le Ao o le Malo:
(a) pe afai e le o ia o se tasi e tauagavaaina ina ia tofia e avea ma se Sui Usufono o le Palemene; po o
(e) afai e le ia te ia nisi uiga agavaa e pei ona o le a fuafua-tatauina e le Fono Aoao Faitulafono mai lea vaitaimi i lea vaitaimi i se iugafono; po o
… (Mataupu 18)