Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 18 results

Protection from Violence

Iceland, English

No one may be subjected to torture or any other inhuman or degrading treatment or punishment.
No one shall be required to perform compulsory labour. (Art. 68)

Iceland, Icelandic

[Engan má beita pyndingum né annarri ómannúð-
legri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.
Nauðungarvinnu skal engum gert að leysa af hendi. (68. gr.)

Property, Inheritance and Land Tenure

Iceland, English

The right of private ownership shall be inviolate. ... (Art. 72)

Iceland, Icelandic

Eignarrétturinn er friðhelgur. ... (72. gr.)

Employment Rights and Protection

Iceland, English

Everyone is free to pursue the occupation of his choosing. This right may however be restricted by law, if such restriction is required with regard to the public interest. ... (Art. 75)

Iceland, Icelandic

Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess. ... (75. gr.)

Equality and Non-Discrimination

Iceland, English

Everyone shall be equal before the law and enjoy human rights irrespective of sex, religion, opinion, national origin, race, colour, property, birth or other status.
Men and women shall enjoy equal rights in all respects. (Art. 65)

Iceland, Icelandic

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. (65. gr.)

Citizenship and Nationality

Iceland, English

No one may be deprived of Icelandic citizenship. Loss of citizenship may, however, be provided for by law, in the event a person accepts citizenship in another State. An alien can only be granted Icelandic citizenship according to law. ... (Art. 66)

Iceland, Icelandic

Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti. Með lögum má þó ákveða að maður missi þann rétt ef hann öðlast með samþykki sínu ríkisfang í öðru ríki. Útlendingi verðuraðeins veittur íslenskur ríkisborgararéttur samkvæmt lögum. ... (66. gr.)

Education

Iceland, English

... The law shall guarantee for everyone suitable general education and tuition. ... (Art. 76)

Iceland, Icelandic

... Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar mennt- unar og fræðslu við sitt hæfi. ... (76. gr.)

Marriage and Family Life

Iceland, English

Everyone shall enjoy freedom from interference with privacy, home, and family life. … (Art. 71)

Iceland, Icelandic

Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. … (71. gr.)

Head of State

Iceland, English

The President shall be elected by direct, secret ballot of those who are eligible to vote in elections to Althingi. (Art. 5)

Iceland, Icelandic

Forseti skal kjörinn beinum, leynilegum kosningum af þeim, er kosningarrétt hafa til Alþingis. (5. gr.)

Political Rights and Association

Iceland, English

All persons who, on the date of an election, are 18 years of age or older and have Icelandic nationality have the right to vote in elections to Althingi.
Permanent domicile in Iceland, on the date of an election, is also a requirement for voting, unless exceptions from this rule are stipulated in the law on elections to Althingi. ... (Art. 33)

Iceland, Icelandic

Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir sem eru 18 ára eða eldri þegar kosning fer fram og hafa íslenskan ríkisborgararétt. Lögheimili á Íslandi, þegar kosning fer fram, er einnig skilyrði kosningarréttar, nema undantekningar frá þeirri reglu verði ákveðnar í lögum um kosningar til Alþingis. ... (33. gr.)

Government

Iceland, English

The President appoints Ministers and discharges them. He determines their number and assignments. (Art. 15)

Iceland, Icelandic

Forsetinn skipar ráðherra og veitir þeim lausn.
Hann ákveður tölu þeirra og skiptir störfum með þeim. (15. gr.)