Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 195 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 18 results

Religious Law

Iceland, English

The Evangelical Lutheran Church shall be the State Church in Iceland and, as such, it shall be supported and protected by the State.
This may be amended by law. (Art. 62)

Iceland, Icelandic

Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóð- kirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að því leyti styðja hana og vernda.
Breyta má þessu með lögum. (62. gr.)

Political Rights and Association

Iceland, English

All persons who, on the date of an election, are 18 years of age or older and have Icelandic nationality have the right to vote in elections to Althingi.
Permanent domicile in Iceland, on the date of an election, is also a requirement for voting, unless exceptions from this rule are stipulated in the law on elections to Althingi. ... (Art. 33)

Iceland, Icelandic

Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir sem eru 18 ára eða eldri þegar kosning fer fram og hafa íslenskan ríkisborgararétt. Lögheimili á Íslandi, þegar kosning fer fram, er einnig skilyrði kosningarréttar, nema undantekningar frá þeirri reglu verði ákveðnar í lögum um kosningar til Alþingis. ... (33. gr.)

Head of State

Iceland, English

The President shall be elected by direct, secret ballot of those who are eligible to vote in elections to Althingi. (Art. 5)

Iceland, Icelandic

Forseti skal kjörinn beinum, leynilegum kosningum af þeim, er kosningarrétt hafa til Alþingis. (5. gr.)

Government

Iceland, English

The President appoints Ministers and discharges them. He determines their number and assignments. (Art. 15)

Iceland, Icelandic

Forsetinn skipar ráðherra og veitir þeim lausn.
Hann ákveður tölu þeirra og skiptir störfum með þeim. (15. gr.)

Government

Iceland, English

The President entrusts his authority to Ministers. … (Art. 13)

Iceland, Icelandic

Forsetinn lætur ráðherra framkvæma vald sitt. … (13. gr.)

Political Rights and Association

Iceland, English

Associations may be formed without prior permission for any lawful purpose, including political associations and trade unions. ... (Art. 74)

Iceland, Icelandic

Rétt eiga menn á að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi, þar með talin stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi til þess. ... (74. gr.)

Legislature

Iceland, English

Every national having the right to vote in elections to Althingi and an unblemished reputation is eligible to be elected to Althingi. ... (Art. 34)

Iceland, Icelandic

Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver sá ríkisborgari sem kosningarrétt á til þeirra og hefur óflekkað mannorð. ... (34. gr.)

Legislature

Iceland, English

Althingi shall be composed of 63 members elected by the people by secret ballot on the basis of proportional representation for a term of four years. … (Art. 31)

Iceland, Icelandic

[Á Alþingi eiga sæti 63 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegri hlutbundinni kosningu til fjögurra ára. … (31. gr.)

Legislature

Iceland, English

Althingi and the President of Iceland jointly exercise legislative power. … (Art. 2)

Iceland, Icelandic

Alþingi og forseti Íslands fara samanmeð löggjafarvaldið. … (2. gr.)

Head of State

Iceland, English

The President of Iceland shall be elected by the people. (Art. 3)

Iceland, Icelandic

Forseti Íslands skal vera þjóðkjörinn. (3. gr.)