The Fundamental Law of Hungary 2011, as amended to 2013


Marriage and Family Life

(1) Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man and a woman established by voluntary decision, and the family as the basis of the survival of the nation. Family ties shall be based on marriage and/or the relationship between parents and children.
(2) Hungary shall encourage the commitment to have children.
(3) The protection of families shall be regulated by a cardinal Act. (Foundation, Art. L)

Marriage and Family Life

(1) Everyone shall have the right to have their private and family life, home, communications and good reputation respected.
… (Freedom and Responsibility, Art. VI)

Marriage and Family Life

(5) By means of separate measures, Hungary shall protect families, children, women, the elderly and persons living with disabilities. (Freedom and Responsibility, Art. XV)

Marriage and Family Life

(2) Parents shall have the right to choose the upbringing to be given to their children.
(3) Parents shall be obliged to take care of their minor children. This obligation shall include the provision of schooling for their children.
(4) Adult children shall be obliged to take care of their parents if they are in need. (Freedom and Responsibility, Art. XVI)

Marriage and Family Life

(1) Hungary shall strive to provide social security to all of its citizens. Every Hungarian citizen shall be entitled to assistance in the case of maternity, illness, disability, handicap, widowhood, orphanage and unemployment for reasons outside of his or her control, as provided for by an Act.
… (Freedom and Responsibility, Art. XIX)

Marriage and Family Life

(1) Everyone shall contribute to covering common needs according to his or her capabilities and to his or her participation in the economy.
(2) For persons raising children, the extent of contribution to covering common needs shall be determined by taking into consideration the costs of raising children. (Freedom and Responsibility, Art. XXX)

Marriage and Family Life

(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.
(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást.
(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza. (Alapvetés, L) cikk)

Marriage and Family Life

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.
… (Szabadsag és Felelosség, VI. cikk)

Marriage and Family Life

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. (Szabadsag és Felelosség, XV. cikk)

Marriage and Family Life

(2) A szülõknekjoguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.
(3) A szülõk kõtelesek kiskorú gyermekükrõl gondoskodni. E kõtelezettség magaban foglalja gyermekük taníttatásat.
(4) A nagykorú gyermekek kotelesek rászoruló szüleikrõl gondoskodni. (Szabadsag és Felelosség, XVI. cikk)

Marriage and Family Life

(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.
... (Szabadsag és Felelosség, XIX. cikk)

Marriage and Family Life

(1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban valo reszvételének megfelelően mindenki hozzájárul a közös szütkségletek fedezéséhez.
(2) A közös szütkségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani. (Szabadsag és Felelosség, XXX. cikk)

Marriage and Family Life

English

(1) Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man and a woman established by voluntary decision, and the family as the basis of the survival of the nation. Family ties shall be based on marriage and/or the relationship between parents and children.
(2) Hungary shall encourage the commitment to have children.
(3) The protection of families shall be regulated by a cardinal Act. (Foundation, Art. L)

Hungarian

(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.
(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást.
(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza. (Alapvetés, L) cikk)

Marriage and Family Life

English

(1) Everyone shall have the right to have their private and family life, home, communications and good reputation respected.
… (Freedom and Responsibility, Art. VI)

Hungarian

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.
… (Szabadsag és Felelosség, VI. cikk)

Marriage and Family Life

English

(5) By means of separate measures, Hungary shall protect families, children, women, the elderly and persons living with disabilities. (Freedom and Responsibility, Art. XV)

Hungarian

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. (Szabadsag és Felelosség, XV. cikk)

Marriage and Family Life

English

(2) Parents shall have the right to choose the upbringing to be given to their children.
(3) Parents shall be obliged to take care of their minor children. This obligation shall include the provision of schooling for their children.
(4) Adult children shall be obliged to take care of their parents if they are in need. (Freedom and Responsibility, Art. XVI)

Hungarian

(2) A szülõknekjoguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.
(3) A szülõk kõtelesek kiskorú gyermekükrõl gondoskodni. E kõtelezettség magaban foglalja gyermekük taníttatásat.
(4) A nagykorú gyermekek kotelesek rászoruló szüleikrõl gondoskodni. (Szabadsag és Felelosség, XVI. cikk)

Marriage and Family Life

English

(1) Hungary shall strive to provide social security to all of its citizens. Every Hungarian citizen shall be entitled to assistance in the case of maternity, illness, disability, handicap, widowhood, orphanage and unemployment for reasons outside of his or her control, as provided for by an Act.
… (Freedom and Responsibility, Art. XIX)

Hungarian

(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.
... (Szabadsag és Felelosség, XIX. cikk)

Marriage and Family Life

English

(1) Everyone shall contribute to covering common needs according to his or her capabilities and to his or her participation in the economy.
(2) For persons raising children, the extent of contribution to covering common needs shall be determined by taking into consideration the costs of raising children. (Freedom and Responsibility, Art. XXX)

Hungarian

(1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban valo reszvételének megfelelően mindenki hozzájárul a közös szütkségletek fedezéséhez.
(2) A közös szütkségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani. (Szabadsag és Felelosség, XXX. cikk)

1

The Fundamental Law of Hungary 2011, as amended to 2013 (English). According to Art. H(1): “In Hungary the official language shall be Hungarian.”

2

The Fundamental Law of Hungary 2011, as amended to 2013 (Hungarian), available in HeinOnline World Constitutions Illustrated Library (2016).
Links to all sites last visited 2 March 2016