The Fundamental Law of Hungary 2011, as amended to 2019


Marriage and Family Life

(1) Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man and a woman, established by voluntary decision, and the family as the basis of the survival of the nation. Family ties shall be based on marriage or the relationship between parents and children.
(2) Hungary shall support the commitment to have children.
(3) The protection of families shall be regulated by a cardinal Act. (Foundation, Art. L)

Marriage and Family Life

(1) Everyone shall have the right to have his or her private and family life, home, communications and good reputation respected. ...
… (Freedom and Responsibility, Art. VI)

Marriage and Family Life


(5) Hungary shall protect, by means of separate measures, families, children, women, the elderly and those living with disabilities. (Freedom and Responsibility, Art. XV)

Marriage and Family Life


(2) Parents shall have the right to choose the upbringing to be given to their children.
(3) Parents shall be obliged to take care of their minor children. This obligation shall include the provision of schooling for their children.
(4) Adult children shall be obliged to take care of their parents if they are in need. (Freedom and Responsibility, Art. XVI)

Marriage and Family Life

(1) Hungary shall strive to provide social security to all of its citizens. Every Hungarian citizen shall be entitled to assistance in the event of maternity, illness, invalidity, disability, widowhood, orphanhood and unemployment for reasons outside of his or her control, as provided by law.
… (Freedom and Responsibility, Art. XIX)

Marriage and Family Life

(1) Everyone shall contribute to covering common needs according to his or her capabilities and to his or her participation in the economy.
(2) For persons raising children, the extent of their contribution to covering common needs must be determined taking into consideration the costs of raising children. (Freedom and Responsibility, Art. XXX)

Marriage and Family Life

(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.
(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást.
(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza. (Alapvetés, L) cikk)

Marriage and Family Life

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. ...
… (Szabadság és Felelősség, VI. cikk)

Marriage and Family Life


(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. (Szabadság és Felelősség, XV. cikk)

Marriage and Family Life

...
(2) A szülõknekjoguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.
(3) A szülõk kötelesek kiskorú gyermekükrõl gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.
(4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikrõl gondoskodni. (Szabadság és Felelősség, XVI. cikk)

Marriage and Family Life

(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.
... (Szabadság és Felelősség, XIX. cikk)

Marriage and Family Life

(1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való reszvételének megfelelően mindenki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez.
(2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani. (Szabadság és Felelősség, XXX. cikk)

Marriage and Family Life

English

(1) Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man and a woman, established by voluntary decision, and the family as the basis of the survival of the nation. Family ties shall be based on marriage or the relationship between parents and children.
(2) Hungary shall support the commitment to have children.
(3) The protection of families shall be regulated by a cardinal Act. (Foundation, Art. L)

Hungarian

(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.
(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást.
(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza. (Alapvetés, L) cikk)

Marriage and Family Life

English

(1) Everyone shall have the right to have his or her private and family life, home, communications and good reputation respected. ...
… (Freedom and Responsibility, Art. VI)

Hungarian

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. ...
… (Szabadság és Felelősség, VI. cikk)

Marriage and Family Life

English


(5) Hungary shall protect, by means of separate measures, families, children, women, the elderly and those living with disabilities. (Freedom and Responsibility, Art. XV)

Hungarian


(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. (Szabadság és Felelősség, XV. cikk)

Marriage and Family Life

English


(2) Parents shall have the right to choose the upbringing to be given to their children.
(3) Parents shall be obliged to take care of their minor children. This obligation shall include the provision of schooling for their children.
(4) Adult children shall be obliged to take care of their parents if they are in need. (Freedom and Responsibility, Art. XVI)

Hungarian

...
(2) A szülõknekjoguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.
(3) A szülõk kötelesek kiskorú gyermekükrõl gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.
(4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikrõl gondoskodni. (Szabadság és Felelősség, XVI. cikk)

Marriage and Family Life

English

(1) Hungary shall strive to provide social security to all of its citizens. Every Hungarian citizen shall be entitled to assistance in the event of maternity, illness, invalidity, disability, widowhood, orphanhood and unemployment for reasons outside of his or her control, as provided by law.
… (Freedom and Responsibility, Art. XIX)

Hungarian

(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.
... (Szabadság és Felelősség, XIX. cikk)

Marriage and Family Life

English

(1) Everyone shall contribute to covering common needs according to his or her capabilities and to his or her participation in the economy.
(2) For persons raising children, the extent of their contribution to covering common needs must be determined taking into consideration the costs of raising children. (Freedom and Responsibility, Art. XXX)

Hungarian

(1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való reszvételének megfelelően mindenki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez.
(2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani. (Szabadság és Felelősség, XXX. cikk)

1

The Fundamental Law of Hungary 2011, as amended to 2019 (English). According to Art. H(1): “In Hungary the official language shall be Hungarian.”

2

Links to all sites last visited 31 March 2021