Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

About 52 results

Equality and Non-Discrimination

Kazakhstan, English

1. Everyone shall be equal before the law and court.
2. No one shall be subject to any discrimination for reasons of origin, social, property status, occupation, sex, race, nationality, language, attitude towards religion, convictions, place of residence or any other circumstances. (Art. 14)

Kazakhstan, Kazak

1. Заң мен сот алдында жұрттың бәрi тең.
2. Тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жерiне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкiмдi ешқандай кемсiтуге болмайды. (14-бап)

Status of the Constitution

Kazakhstan, English

1. Laws and international treaties recognized not to be in compliance with the Constitution of the Republic of Kazakhstan, may not be signed or, accordingly, ratified and brought into effect.
2. Laws and other normative legal acts, recognized unconstitutional, as infringing on the rights and freedoms of an individual and citizen secured by the Constitution, shall be canceled and shall not be in effect.
… (Art. 74)

Kazakhstan, Kazak

1. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес емес деп танылған заңдар мен халықаралық шарттарға қол қойылмайды не, тиiсiнше, бекiтiлмейдi және күшiне енгiзiлмейдi.
2. Конституциялық емес деп танылған, оның ішінде адамның және азаматтың Конституцияда баянды етілген құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп танылған заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің күші жойылады және қолданылуға жатпайды.
… (74-бап)

Status of the Constitution

Kazakhstan, English

1. Everyone must observe the Constitution, legislation of the Republic of Kazakhstan and respect the rights, freedoms, honor and dignity of other persons.
… (Art. 34)

Kazakhstan, Kazak

1. Әркiм Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен қадiр-қасиетiн құрметтеуге мiндеттi.
… (34-бап)

Status of the Constitution

Kazakhstan, English

1. The provisions of the Constitution, the laws corresponding to it, other regulatory legal acts, international treaty and other commitments of the Republic as well as regulatory resolutions of Constitutional Council and the Supreme Court of the Republic shall be the functioning law in the Republic of Kazakhstan.
2. The Constitution shall have the highest juridical force and direct effect on the entire territory of the Republic.
… (Art. 4)

Kazakhstan, Kazak

1. Қазақстан Республикасында қолданылатын құқық Конституцияның, соған сәйкес заңдардың, өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң, халықаралық шарттары мен Республиканың басқа да мiндеттемелерiнiң, сондай-ақ Республика Конституциялық Кеңесiнiң және Жоғарғы Соты нормативтiк қаулыларының нормалары болып табылады.
2. Конституцияның ең жоғары заңды күшi бар және Республиканың бүкiл аумағында ол тiкелей қолданылады.
… (4-бап)

Government

Kazakhstan, English

1. The Government shall be formed by the President of the Republic of Kazakhstan according to the procedure stipulated by this Constitution.
2. Suggestions about the structure and composition of the Government shall be submitted to the President of the Republic of Kazakhstan by the Prime Minister of the Republic within ten days after his appointment.
… (Art. 65)

Kazakhstan, Kazak

1. Қазақстан Республикасының Президентi Үкiметтi Конституцияда көзделген тәртiппен құрады.
2. Республика Премьер-Министрi тағайындалғаннан кейiнгi он күн мерзiм iшiнде Премьер-Министр Үкiметтiң құрылымы мен құрамы туралы Республика Президентiне ұсыныс енгiзедi.
… (65-бап)

Government

Kazakhstan, English

1. The President of the Republic of Kazakhstan shall:

3) after consultations of the political parties fractions represented in the Majilis of the Parliament, submit for consideration to the Majilis for consent a candidacy of the Prime Minister of the Republic; appoint a Prime Minister of the Republic with the consent of the Majilis of the Parliament; release him from office; on representation of the Prime Minister determine structure of the Government of the Republic, form, abolish and reorganize the central executive bodies of the Republic which are not included into the Government, appoint the members of the Government of the Republic; appoint the ministers of foreign affairs, defenses, internal affairs, justice; … (Art. 44)

Kazakhstan, Kazak

Қазақстан Республикасының Президентi:
...
3) Парламент Мәжілісінде өкілдігі бар саяси партиялар фракцияларымен консультациялардан кейін келісім беру үшін Мәжілістің қарауына Республика Премьер-Министрінің кандидатурасын енгізеді; Парламент Мәжілісінің келісімімен Республиканың Премьер-Министрін қызметке тағайындайды; оны қызметтен босатады; Премьер-Министрдің ұсынуымен Республика Үкіметінің құрылымын айқындайды; Республиканың Үкімет құрамына кірмейтін орталық атқарушы органдарын құрады, таратады және қайта құрады, Республика Үкіметінің мүшелерін қызметке тағайындайды; сыртқы істер, қорғаныс, ішкі істер, әділет министрлерін қызметке тағайындайды; ... (44-бап)

Legislature

Kazakhstan, English

1. Elections of ninety eight deputies of Majilis shall be carried out on the basis of the universal, equal and direct right under secret ballot. Nine deputies of Majilis shall be elected by Assembly of the people of Kazakhstan. Regular elections of the deputies of the Majilis shall be held no later than two months before the termination of the powers of current the Parliament.
2. The elections of the deputies of the Senate shall be carried out on the basis of indirect electoral right under secret ballot. Half of the elected deputies of the Senate shall be re-elected every three years. In this case, their regular elections shall be held no later than two months before the end of their term in office.

4. A deputy of the Parliament may be a person, who has been a citizen of the Republic of Kazakhstan and a permanent resident for the last ten years on the territory. A deputy of the Senate may be a person, who has reached thirty years of age, has a higher education and length of service of not less than five years and has been a permanent resident for not less than three years on the territory of the respective oblast, major city or the capital of the Republic. A deputy of the Majilis may be a person of the Republic of Kazakhstan who has reached twenty-five years of age.
5. Elections of deputies of the Parliament shall be regulated by the constitutional law.
… (Art. 51)

Kazakhstan, Kazak

1. Мәжілістің тоқсан сегіз депутатын сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Мәжілістің тоғыз депутатын Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлайды. Мәжіліс депутаттарының кезекті сайлауы Парламенттің жұмыс істеп тұрған сайланымы өкілеттігінің мерзімі аяқталардан кемінде екі ай бұрын өткізіледі.
2. Сенат депутаттары жанама сайлау құқығы негiзiнде жасырын дауыс беру жолымен сайланады. Сайланған Сенат депутаттарының жартысы әрбiр үш жыл сайын қайта сайланып отырады. Бұл орайда олардың кезектi сайлауы бұлардың өкiлеттiк мерзiмi аяқталғанға дейiнгi екi айдан кешiктiрiлмей өткізiледi.

4. Қазақстан Республикасының азаматтығында тұратын және оның аумағында соңғы он жылда тұрақты тұрып жатқан адам Парламент депутаты бола алады. Жасы отызға толған, жоғары білімі және кемінде бес жыл жұмыс стажы бар, тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың не Республика астанасының аумағында кемінде үш жыл тұрақты тұрып жатқан адам Сенат депутаты бола алады. Жасы жиырма беске толған адам Мәжіліс депутаты бола алады.
5. Республика Парламенті депутаттарын сайлау конституциялық заңмен реттеледі.
… (51-бап)

Head of State

Kazakhstan, English

1. The President of the Republic shall be elected by universal, equal and direct suffrage under a secret ballot for a five-year term in accordance with the constitutional law by the citizens of the Republic who have come of age.
2. A citizen of the Republic shall be eligible for the office of the President of the Republic of Kazakhstan if he is by birth not younger than forty and has a perfect command of the state language and has lived in Kazakhstan last fifteen years.
… (Art. 41)

Kazakhstan, Kazak

1. Қазақстан Республикасының Президентiн конституциялық заңға сәйкес жалпыға бiрдей, тең және төте сайлау құқығы негiзiнде Республиканың кәмелетке толған азаматтары жасырын дауыс беру арқылы бес жыл мерзiмге сайлайды.
2. Республика Президентi болып тумысынан Республика азаматы болып табылатын қырық жасқа толған, мемлекеттiк тiлдi еркiн меңгерген әрi Қазақстанда соңғы он бес жыл бойы тұратын Республика азаматы сайлана алады.
… (41-бап)

Political Rights and Association

Kazakhstan, English

1. Citizens of the Republic of Kazakhstan shall have the right to freedom of forming associations.
… (Art. 23)

Kazakhstan, Kazak

1. Қазақстан Республикасы азаматтарының бiрлесу бостандығына құқығы бар.
... (23-бап)

Legislature

Kazakhstan, English

1. Parliament of the Republic of Kazakhstan is the highest representative body of the Republic performing legislative functions.
… (Art. 49)

Kazakhstan, Kazak

1. Парламент - Қазақстан Республикасының заң шығару қызметiн жүзеге асыратын Республиканың ең жоғары өкiлдi органы.
… (49-бап)