Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 76 results

Participation in Public Life and Institutions

Somalia, English

(2) Every Somali citizen is entitled to be considered for positions in the national armed forces at all levels, without discrimination and the rights of women shall be protected in this respect. (Art. 127)

Somalia, Somali

(2) Muwaadin kasta oo Soomaali waxa uu xaq u leeyahay in uu ka qayb-qaato jagooyinka iyo jaranjarooyinka darajo ee Ciidammada iyada oo aan la takooreyn, iyadoo la ilaalinaaya xuquuqda haweenka ee arrintan la xiriirta. (Qodobka 127aad.)

Participation in Public Life and Institutions

Somalia, English

(1) At the beginning of the term of the House of the People, both Houses of the Federal Parliament shall establish a Parliamentary Service Commission serving for the term of the House of the People.
(2) The Parliamentary Service Commission shall consist of:
(a) The Speaker of the House of the People as chairperson;
(b) The Speaker of the Upper House as vice-chairperson;
(c) Four (4) members elected by the House of the People from among its members, of whom at least two (2) shall be women;
(d) Two (2) members elected by the Upper House from among its members, of whom at least one shall be a woman; and
(e) One member appointed by the House of the People from among persons who are experienced in public affairs, but are not members of the Federal Parliament.
… (Art. 111D)

Somalia, Somali

(1) Mudadda bilowga ah ee Golaha shacabka, waa in labada aqal ee Federaalku sameeyaan Guddiga Adeega Baarlamaanka taasoo shaqeyneysa mudadda Aqalka Dadweynuhu jiro.
(2) Guddiga Adeega Baarlamaanku waa inuu ka koobnaadaa:
(a) Guddoomiyaha Golaha shacabka oo ah guddoominaya fadhiyada;
(b) Guddoomiyaha Aqalka Sare oo noqonaya guddoomiye ku-xigeen;
(c) Afar xubnood oo lagu soo magacaabay Golaha shacabka kuwaasoo ay ugu yaraan ka mid yihiin laba haween ah;
(d) Laba xubinood laga soo magacaabay Golaha shacabka kaasoo ay midkood tahay haweenay;
(e) Hal xubin oo ay soo magacaabay Golaha Shacabka oo ah shakhsi khabiir ku ah arrimaha dadweynaha hase yeeshee aan ka mid ahayn xubnaha Baarlamanka; Federaalka.
… (Qodobka 111D.)

Participation in Public Life and Institutions

Somalia, English

(5) Women must be included in all national institutions, in an effective way, in particular all elected and appointed positions across the three branches of government and in national independent commissions. (Art. 3)

Somalia, Somali

(5) Haweenku waa in ay ka mid noqdaan dhammaan hay’adaha guud ee qaranka, si wax-ku-ool ah, gaar ahaan jagooyinka la isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo ee saddexda laamood ee Dawladda iyo Guddiyada Madaxbannaan ee Qaranka. (Qodobka 3aad.)

Participation in Public Life and Institutions

Somalia, English

(1) Every citizen has the right to take part in public affairs. … (Art. 22)

Somalia, Somali

(1) Muwaaddin kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu ka qayb-qaato arrimaha guud ee dadweynaha. ...(Qodobka 22aad.)

Property, Inheritance and Land Tenure

Somalia, English

(1) Land is Somalia’s primary resource and the basis of the people’s livelihood.
(2) Land shall be held, used and managed in an equitable, efficient, productive and sustainable manner.
(3) The Federal Government shall develop a national land policy, which shall be subject to constant review. That policy shall ensure:
(a) Equity in land allocation and the use of its resources;
(b) The guarantee of land ownership and registration;
(c) That land is utilised without causing harm to the land;
(d) That any land and property dispute is resolved promptly and satisfactorily for all;
(e) That the amount of land that a person or a company can own is specified;
(f) That the land and property market is regulated in a manner that prevents violations of the rights of small land owners; and
(g) That the Federal Member States may formulate land policies at their level.
(4) No permit may be granted regarding the permanent use of any portion of the land, sea or air of the territory of the Federal Republic of Somalia. The Federal Parliament shall enact a law regulating the size, timeline and conditions of permits of land use.
(5) The Federal Government, in consultation with the Federal Member States and other stakeholders, shall regulate land policy, and land control and use measures. (Art. 43)

Somalia, Somali

(1) Dhulku waa kheyraadka koowaad ee Soomaaliya iyo saldhigga nolosha dadka.
(2) Dhulka waa in loo haystaa, loo adeegsadaa, loona maamulaa si caddaalad ah, waxtar leh, waxsoosaar waarana leh.
(3) Dawladda Federaalku waa inay dejiso siyaasad dhuleed oo heer qaran ah oo si joogto ah dib-u-eegis loogu sameeyo. Siyaasaddaasi waa in ay xaqiijiso:
(a) U sinnaanshaha fursadaha helitaanka dhulka iyo ka faa’iideysiga kheyraadkiisa ;
(b) Damaanad-qaadista xuquuqda lahaanshaha dhulka iyo diiwaangelinta;
(c) Xaqiijinta ka faa’iideysiga dhulka si waafaqsan Mabaadi’da ka dheefsashada dhulka iyadoon dhibaato loo geysan.
(d) In si degdeg ah oo lagu wada qanci karo loo xalliyo khilaafaadka ka dhasha dhulka iyo hantida.
(e) In la xaddido dhulka uu qof ama shirkadi yeelan karaan;
(f) In la nidaamiyo dhaqdhaqaaqa suuqa ka-ganacsiga dhulka, si looga hortago ku-takrifalidda xuquuqda milkiilayaasha dhulka ee yaryar.
(g) Dawladaha Xubinta ka ah Dawladda Federaalka Soomaaliya waxay dejinayaan siyaasad-dhuleed oo heerkooda ah.
(4) Lama bixin karo ruqsad la xiriirta isticmaalka abadiga ah ee berriga, badda iyo hawada sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Sharci Baarlamaanka Federaalku soo saaro ayaa xaddidaya baaxadda, muddada iyo shuruudaha rukhsadaha istcimaalkooda.
(5) Dawladda Federaalku iyadoo la tashaneysa Dawladaha xubinta ka ah Federaalka iyo ciddii kale oo ay quseyso, waxay dejineysaa siyaasadda dhulka iyo qaab lagu koontaroolo, laguna isticmaalo dhulka. (Qodobka 43aad.)

Property, Inheritance and Land Tenure

Somalia, English

(1) Every person has the right to own, use, enjoy, sell, and transfer property.
… (Art. 26)

Somalia, Somali

(1) Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu hanti yeesho, ku dhaqmo, ku naalloodo, iskana gado ama iska wareejiyo markuu doono.
… (Qodobka 26aad.)

Protection from Violence

Somalia, English

(2) Every child has the right to be protected from mistreatment, neglect, abuse, or degradation.

(6) Every child has the right to be protected from armed conflict, and not to be used in armed conflict.
... (Art. 29)

Somalia, Somali

(2) Ubad kastaa wuxuu xaq u leeyahay in laga ilaaliyo dhaqanxumo, dayacaad, xadgudub ama liiditaan.
...
(6) Carruurtu waxay xaq u leeyihiin in laga ilaaliyo, loona adeegsan dagaallada hubaysan.
... (Qodobka 29aad.)

Protection from Violence

Somalia, English

(1) Every person has the right to personal liberty and security.
(2) Every person has the right to personal security, and this includes: the prohibition of illegal detention, all forms of violence, including any form of violence against women, torture, or inhumane treatment.
(3) Every person has the right to physical integrity, which cannot be violated. No one may be subjected to medical or scientific experiments without their consent or, if a person lacks the legal capacity to consent, the consent of a near relative and the support of expert medical opinion.
(4) Female circumcision is a cruel and degrading customary practice, and is tantamount to torture. The circumcision of girls is prohibited.
… (Art. 15)

Somalia, Somali

(1) Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay xorriyaddiisa shakhsiga ah iyo nabagelyada qofnimadiisa.
(2) Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay amaan shaqsiyadeed waxaa ka mid ah: ka-reebanaan xarig aan sharciga waafaqsaneyn, waxaa kaloo xorriyadda qofnimo ka mid ah ka-reebanaan wax kasta oo cunfi ah, oo ay ka mid tahay wax kasta oo cunfi ah oo lagula kaco haweenka. Qofna looma geysan karo jirdil, fal bini’aadantinamada ka baxsan.
(3) Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay badqabka jirkiisa waana laguma xad gudbaan. Qofna laguma qasbi karo in lagu sameeyo tijaabo takhtareed ama mid cilmibaariseed, haddii qofka ama xigtadiisa dhowi aynan oggolaanin islamarkaasina aysan jirin talo uu bixiyey xeeldheere caafimaad marka uusan qofku sharciyan awood u lahayn inuu wax oggolaado.
(4) Gudniinka gabdhaha waa caado naxariis-darro iyo xaqiraad u dhiganta jirdil. Gudniinka gabdhaha waa reeban yahay.
… (Qodobka 15aad.)

Protection from Violence

Somalia, English

A person may not be subjected to slavery, servitude, trafficking, or forced labour for any purpose. (Art. 14)

Somalia, Somali

Sinaba qof looma addoonsan karo, midiidin lagama dhigan karo, lagama ganacsan karo, qasabna looguma shaqaysan karo. (Qodobka 14aad.)

Employment Rights and Protection

Somalia, English

(1) Every person has the right to fair labour relations.

(5) All workers, particularly women, shall have a special right of protection from sexual abuse, segregation and discrimination in the work place. Every labour law and practice shall comply with gender equality in the work place. (Art. 24)

Somalia, Somali

(1) Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu helo xiriir shaqo caadil ah.

(5) Qof kasta oo shaqaale ah gaar ahaan dumarka waxa ay xaq gaar ah u leeyihiin in laga ilaaliyo faraxumeyn, faquuqid iyo takoorid goobaha shaqada. Sharci kasta shaqaale iyo hab dhaqan kasta waa inuu waafaqsanaadaa sinaanshaha jinsiga ee goobaha shaqada. (Qodobka 24aad.)