Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 79 results

Limitations and/or Derogations

Somalia, English


(3) The rights recognized in this Chapter7 may be limited only by a law as provided for in Article 38. (Art. 12)

Somalia, Somali


(3) Xuquuqda lagu aqoonsaday cutubkan sharci uun baa lagu xaddidi karaa sida ku xusan Qodobka 38. (Qodobka 12aad.)

Limitations and/or Derogations

Somalia, English

(1) The rights set out in this Chapter may be limited by law, provided that the law is not targeted at particular individuals or groups.
(2) This right may be limited by law, or by specific exceptions in this Chapter, only if that limitation is demonstrably reasonable and justified according to the values underlying this constitution.
(3) In deciding whether a limitation is reasonable and justifiable, all relevant factors must be taken into account.
(4) The relevant factors in terms of Clause 3 include the nature and importance of the right limited, the importance of the purpose to be achieved by the limitation, whether the limitation is suitable for achieving the purpose, and whether the same purpose could be achieved while being less restrictive of the rights limited.
(5) Possible restriction of fundamental rights during a state of emergency is dealt with in Chapter 14, Article 131 of this Constitution. (Art. 38)

Somalia, Somali

(1) Xuquuqda lagu sheegay Cutubkan waxaa xaddidi kara sharciga, haddii sharcigaasi uusan si gaar ah u bar-tilmaameedsanayn shakhsiyaad ama kooxo.
(2) Xuquuqdan waxaa xaddidaya sharciga, ama waxaaba si gaar ah loogu asteeyay cutubkan, waase haddii xaddidaaddaasi ay tahay mid si cad u maangal ah ama kuwo la aqbali karo oo waafaqsan qiyamka lagu qeexay Dastuurka.
(3) Marka go’aan laga gaarayo in xaddididda xuquuqdu ay noqoto mid la aqbali karo oo maangal ah, waa in dhammaan arrimaha xaddeyntan khuseeya xisaabta lagu darsadaa.
(4) Arrimaha la xiriira waxaa ka mid ah dabeecadda iyo ahmiyadda xuquuqda la xaddidey iyo muhimmadda ujeeddo la rabo in lagu gaaro xaddidaadda; haddii xaddididdaasi u habboon tahay in lagu gaaro ujeeddada ama haddii isla ujeeddadaas lagu gaari karaayey iyadoo aan la xaddidin xuquuqdaas.
(5) Xaddididda suurtogalka ah ee xuquuqda asaasiga ah ee muwaaddinka xilliga xaaladda degdegga waxaa lagu sheegay Cutubka 14aad, Qodobka 131aad. (Qodobka 38aad.)

Limitations and/or Derogations

Somalia, English

...
(5) The declaration of a State of Emergency may give the executive special powers that are necessary to deal with the situation only.
(6) The powers granted under a State of Emergency shall not include powers to violate the rights under this Constitution, unless that violation is absolutely necessary for the purposes of dealing with the emergency situation.
… (Art. 131)

Somalia, Somali

...
(5) Ku-dhawaaqista xaaladda degdegga ah waxaa ay laanta fulinta siin kartaa awoodo gaar ah oo loogu baahan yahay wax ka qabashada xaaladda oo keliya.
(6) Awoodaha lagu bixiyo xaaladda degdegga ah gudaheeda kuma jirayaan awoodo loogu xadgudbayo xuquuqaha ku jira dastuurkan, haddii xadgudubkaasi aanu gebi ahaanba lagamamaarmaan u ahayn ujeeddooyinka wax ka qabashada xaaladda degdegga ah.
… (Qodoboda 131.)

Limitations and/or Derogations

Somalia, English

...
(4) The recognition of the fundamental rights set out in this Chapter does not deny the existence of any other rights that are recognized or conferred by Shari’ah, or by customary law or legislation to the extent that they are consistent with the Shari’ah and the Constitution. (Art. 40)

Somalia, Somali


(4) Xuquuqda asaasiga ah ee ku xusan Cutubkan kama hor-imaaan karaan xuquuqda kale ee Shareecada Islaamku jideysey iyo xeer-dhaqameedka la jaanqaadi kara Shareecada iyo Dastuurka. (Qodobka 40aad.)

Protection from Violence

Somalia, English

(1) Every person has the right to personal liberty and security.
(2) Every person has the right to personal security, and this includes: the prohibition of illegal detention, all forms of violence, including any form of violence against women, torture, or inhumane treatment.
(3) Every person has the right to physical integrity, which cannot be violated. No one may be subjected to medical or scientific experiments without their consent or, if a person lacks the legal capacity to consent, the consent of a near relative and the support of expert medical opinion.
(4) Female circumcision is a cruel and degrading customary practice, and is tantamount to torture. The circumcision of girls is prohibited.
(5) Abortion is contrary to Shari’ah and is prohibited except in cases of necessity, especially to save the life of the mother. (Art. 15)

Somalia, Somali

(1) Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay xorriyaddiisa shakhsiga ah iyo nabagelyada qofnimadiisa.
(2) Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay amaan shaqsiyadeed waxaa ka mid ah: ka-reebanaan xarig aan sharciga waafaqsaneyn, waxaa kaloo xorriyadda qofnimo ka mid ah ka-reebanaan wax kasta oo cunfi ah, oo ay ka mid tahay wax kasta oo cunfi ah oo lagula kaco haweenka. Qofna looma geysan karo jirdil, fal bini’aadantinamada ka baxsan.
(3) Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay badqabka jirkiisa waana laguma xad gudbaan. Qofna laguma qasbi karo in lagu sameeyo tijaabo takhtareed ama mid cilmibaariseed, haddii qofka ama xigtadiisa dhowi aynan oggolaanin islamarkaasina aysan jirin talo uu bixiyey xeeldheere caafimaad marka uusan qofku sharciyan awood u lahayn inuu wax oggolaado.
(4) Gudniinka gabdhaha waa caado naxariis-darro iyo xaqiraad u dhiganta jirdil. Gudniinka gabdhaha waa reeban yahay.
(5) Soo rididda ilmuhu waa arrin ka soo horjeedda Shareecada Islaamka, waana reebban tahay, haddii aan ka ahayn xaalad caafimaad aan looga maarmin badbaadinta nolosha hooyada. (Qodobka 15aad.)

Protection from Violence

Somalia, English


(2) Every child has the right to be protected from mistreatment, neglect, abuse, or degradation.

(6) Every child has the right to be protected from armed conflict, and not to be used in armed conflict.
... (Art. 29)

Somalia, Somali


(2) Ubad kastaa wuxuu xaq u leeyahay in laga ilaaliyo dhaqanxumo, dayacaad, xadgudub ama liiditaan.
...
(6) Carruurtu waxay xaq u leeyihiin in laga ilaaliyo, loona adeegsan dagaallada hubaysan.
... (Qodobka 29aad.)

Protection from Violence

Somalia, English

A person may not be subjected to slavery, servitude, trafficking, or forced labour for any purpose. (Art. 14)

Somalia, Somali

Sinaba qof looma addoonsan karo, midiidin lagama dhigan karo, lagama ganacsan karo, qasabna looguma shaqaysan karo. (Qodobka 14aad.)

Equality and Non-Discrimination

Somalia, English

(1) All citizens, regardless of sex, religion, social or economic status, political opinion, clan, disability, occupation, birth or dialect shall have equal rights and duties before the law.
(2) Discrimination is deemed to occur if the effect of an action impairs or restricts a person's rights, even if the actor did not intend this effect.
(3) Government must not discriminate against any person on the basis of age, race, colour, tribe, ethnicity, culture, dialect, gender, birth, disability, religion, political opinion, occupation, or wealth.
(4) All government programs, such as laws, or political and administrative actions that are designed to achieve full equality for individuals or groups who are disadvantaged, or who have suffered from discrimination in the past, shall not be deemed to be discriminatory. (Art. 11)

Somalia, Somali

(1) Muwaaddiniinta oo dhan, iyagoo aan loo eegin lab iyo dheddig, diin, xaalad bulsho ama dhaqaale, afkaar siyaasadeed, qabiil, naafannimo, xirfad, dhalasho iyo afguri toona, xuquuqda iyo waajibaadkaba waa u siman yihiin sharciga hortiisa.
(2) Waa fal takoorid ah haddiinatiijadiisu noqoto is-hortaag ama ciriiriggelin xaqa qofka, xataa haddii falka si ulakac ah aan loo samayn.
(3) Dawladdu ma takoori karto Qofnaba iyadoo sababeysaneysa da’da, sinjiga,midabka, qabiil, isir, dhaqan ama lahjad, jinsi, dhalasho, Curyaannimo, diin, siyaasad ama fikir, xirfad, mulkiyad.
(4) Waa in aan loo arkin fal takoorid ah barnaamijyada Dawladda sida Shuruuc, hab siyaasadeed iyo hab maamul ee loo qorsheeyey in sinnaan buuxda lagu gaarsiiyo dad ama kooxo horay loogu geystey takoorid ama ku sugan xaalad dib-u-dhacsan. (Qodobka 11aad.)

Equality and Non-Discrimination

Somalia, English


(5) It shall be ensured that women, the aged, the disabled and minorities who have long suffered discrimination get the necessary support to realize their socio-economic rights. (Art. 27)

Somalia, Somali


(5) Waa in lahubiyaa in dumarka, dadka da’da, naafada iyo dadka laga tiro badan yahay oo taariikhiyan latakoori jiray inay helaan kaalmo gaar ah si ay ugaaraan xuquuqdooda dhaqan – dhaqaale. (Qodobka 27aad.)

Education

Somalia, English


(3) Every child has the right to care from their parents, including education and instruction. … (Art. 28)

Somalia, Somali


(3) Ubadku wuxuu waalidkiis xaq ugu leeyahay xannaano ay ka mid tahay waxbarasho iyo barbaarin. … (Qodobka 28aad.)