Search Database

The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.

REFINE RESULTS
About 34 results

Legislature

Denmark, Danish

Stk. 1. Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget.
… (§ 30)

Denmark, English

(1) Any person who is entitled to vote at Folketing elections shall be eligible for membership of the Folketing, unless he has been convicted of an act which in the eyes of the public makes him unworthy to be a Member of the Folketing.
… (Sec. 30)

Legislature

Denmark, Danish

Folketinget udgør én forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på Færøerne og 2 i Grønland. (§ 28)

Denmark, English

The Folketing shall consist of one assembly of not more than one hundred and seventy-nine Members, of whom two Members shall be elected in the Faroe Islands and two Members in Greenland. (Sec. 28)

Legislature

Denmark, Danish

Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening.
… (§ 3)

Denmark, English

Legislative authority shall be vested in the King and the Folketing conjointly.
… (Sec. 3)

Head of State

Denmark, Danish

Stk. 1. Kun børn født i lovligt ægteskab har arveret til tronen.
Stk. 2. Til kongens eller den regerende dronnings indgåelse af ægteskab kræves Folketingets samtykke.
Stk. 3. Indgår en til tronen arveberettiget person ægteskab uden kongens i statsrådet givne samtykke, mister den pågældende arveretten til tronen for sig og de I ægteskabet fødte børn og disses afkom. (Tronfølgelov, § 5)

Denmark, English

(1) Only children born in lawful wedlock are entitled to succeed to the throne.
(2) The King or the reigning Queen shall not marry without the consent of the Folketing.
(3) If a person who is entitled to succeed to the throne decides to marry without the King’s or reigning Queen’s consent which shall be given during a meeting of the Council of State, he/she forfeits his/her right to succeed to the throne and so do his/her children born in lawful wedlock and their issue. (Act of Succession, Sec. 5)

Head of State

Denmark, Danish

Dør en konge eller en regerende dronning uden at efterlade sig til tronen arveberettiget afkom, overgår tronen til den pågældendes broder eller søster. Har kongen eller den regerende dronning flere søskende, eller er nogen af en pågældendes søskende afgået ved døden, finder reglerne i § 2 tilsvarende anvendelse. (Tronfølgelov, § 3)

Denmark, English

If a King or a reigning Queen dies without issue who is entitled to inherit the throne, the brother or sister of the King or reigning Queen shall succeed to the throne. If the King or the reigning Queen has several brothers or sisters or if some of their respective brothers or sisters have died, the rules laid down in Section 2 shall apply correspondingly. (Act of Succession, Sec. 3)

Head of State

Denmark, Danish

Stk. 1. Ved en konges eller en regerende dronnings død overgår tronen til den pågældendes søn eller datter, således at den ældre går forud for den yngre.
... (Tronfølgelov, § 2)

Denmark, English

(1) Upon the death of a King or a reigning Queen, the throne shall pass to his/her son or daughter, the elder child taking precedence over the younger child.
... (Act of Succession, Sec. 2)

Head of State

Denmark, Danish

Tronen nedarves inden for kong Christian X og dronning Alexandrines efterslægt. (Tronfølgelov, § 1)

Denmark, English

The throne shall be inherited by the descendants of King Christian X and Queen Alexandrine. (Act of Succession, Sec. 1)

Head of State

Denmark, Danish

Kongen er myndig, når han har fyldt sit 18. år. Det samme gælder tronfølgeren. (§ 7)

Denmark, English

The King shall be of age when he has completed his eighteenth year. The same provision shall apply to the Heir to the Throne. (Sec. 7)

Head of State

Denmark, Danish

Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke. (§ 6)

Denmark, English

The King shall be a member of the Evangelical Lutheran Church. (Sec. 6)

Head of State

Denmark, Danish

Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen.
… (§ 3)

Denmark, English

Legislative authority shall be vested in the King and the Folketing conjointly. Executive authority shall be vested in the King.
… (Sec. 3)