Constitution of the Republic of Iceland 1944, as amended to 2013


Citizenship and Nationality

No one may be deprived of Icelandic citizenship. Loss of citizenship may, however, be provided for by law, in the event a person accepts citizenship in another State. An alien can only be granted Icelandic citizenship according to law.
… (Art. 66)

Education


The law shall guarantee for everyone suitable general education and tuition.
… (Art. 76)

Employment Rights and Protection

Everyone is free to pursue the occupation of his choosing. This right may however be restricted by law, if such restriction is required with regard to the public interest.
… (Art. 75)

Equality and Non-Discrimination

Everyone shall be equal before the law and enjoy human rights irrespective of sex, religion, opinion, national origin, race, colour, property, birth or other status.
Men and women shall enjoy equal rights in all respects. (Art. 65)

Obligations of the State

Everyone shall be equal before the law and enjoy human rights irrespective of sex, religion, opinion, national origin, race, colour, property, birth or other status.
Men and women shall enjoy equal rights in all respects. (Art. 65)

Marriage and Family Life

Everyone shall enjoy freedom from interference with privacy, home, and family life.
… (Art. 71)

Political Rights and Association

All persons who, on the date of an election, are 18 years of age or older and have Icelandic nationality have the right to vote in elections to Althingi. Permanent domicile in Iceland, on the date of an election, is also a requirement for voting, unless exceptions from this rule are stipulated in the law on elections to Althingi.
… (Art. 33)

Political Rights and Association

Associations may be formed without prior permission for any lawful purpose, including political associations and trade unions.
… (Art. 74)

Head of State

Althingi and the President of Iceland jointly exercise legislative power. The President and other governmental authorities referred to in this Constitution and elsewhere in the law exercise executive power.
… (Art. 2)

Head of State

The President of Iceland shall be elected by the people. (Art. 3)

Head of State

Any person who is at least thirty-five years of age and fulfils the requirements necessary to vote in elections to Althingi, with the exception of the residency requirement, is eligible to be elected President. (Art. 4)

Head of State

The President shall be elected by direct, secret ballot of those who are eligible to vote in elections to Althingi.
… (Art. 5)

Government


The President and other governmental authorities referred to in this Constitution and elsewhere in the law exercise executive power.
… (Art. 2)

Government

The President entrusts his authority to Ministers.
… (Art. 13)

Government

The President appoints Ministers and discharges them. He determines their number and assignments. (Art. 15)

Legislature

Althingi and the President of Iceland jointly exercise legislative power.
… (Art. 2)

Legislature

Althingi shall be composed of 63 members elected by the people by secret ballot on the basis of proportional representation for a term of four years.
… (Art. 31)

Legislature

Every national having the right to vote in elections to Althingi and an unblemished reputation is eligible to be elected to Althingi.
… (Art. 34)

Property, Inheritance and Land Tenure

The right of private ownership shall be inviolate.
… (Art. 72)

Protection from Violence

No one may be subjected to torture or any other inhuman or degrading treatment or punishment.
No one shall be required to perform compulsory labour. (Art. 68)

Public Institutions and Services

The law shall guarantee for everyone the necessary assistance in case of sickness, invalidity, infirmity by reason of old age, unemployment and similar circumstances.
… (Art. 76)

Religious Law

The Evangelical Lutheran Church shall be the State Church in Iceland and, as such, it shall be supported and protected by the State.
This may be amended by law. (Art. 62)

Citizenship and Nationality

Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti. Með lögum má þó ákveða að maður missi þann rétt ef hann öðlast með samþykki sínu ríkisfang í öðru ríki. Útlendingi verðuraðeins veittur íslenskur ríkisborgararéttur samkvæmt lögum.
… (66. gr.)

Education


Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar mennt- unar og fræðslu við sitt hæfi.
… (76. gr.)

Employment Rights and Protection

Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess.
… (75. gr.)

Equality and Non-Discrimination

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. (65. gr.)

Obligations of the State

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. (65. gr.)

Marriage and Family Life

Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.
… (71. gr.)

Political Rights and Association

Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir sem eru 18 ára eða eldri þegar kosning fer fram og hafa íslenskan ríkisborgararétt. Lögheimili á Íslandi, þegar kosning fer fram, er einnig skilyrði kosningarréttar, nema undantekningar frá þeirri reglu verði ákveðnar í lögum um kosningar til Alþingis.
… (33. gr.)

Political Rights and Association

Rétt eiga menn á að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi, þar með talin stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi til þess.
… (74. gr.)

Head of State

Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið.
… (2. gr.)

Head of State

Forseti Íslands skal vera þjóðkjörinn. (3. gr.)

Head of State

Kjörgengur til forseta er hver 35 ára gamall maður, sem fullnægir skilyrðum kosningarréttar til Alþingis, að fráskildu búsetuskilyrðinu. (4. gr.)

Head of State

Forseti skal kjörinn beinum, leynilegum kosningum af þeim, er kosningarrétt hafa til Alþingis.
… (5. gr.)

Government


Forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið.
… (2. gr.)

Government

Forsetinn lætur ráðherra framkvæma vald sitt.
… (13. gr.)

Government

Forsetinn skipar ráðherra og veitir þeim lausn. Hann ákveður tölu þeirra og skiptir störfum með þeim. (15. gr.)

Legislature

Alþingi og forseti Íslands fara samanmeð löggjafarvaldið.
… (2. gr.)

Legislature

Á Alþingi eiga sæti 63 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegri hlutbundinni kosningu til fjögurra ára.
… (31. gr.)

Legislature

Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver sá ríkisborgari sem kosningarrétt á til þeirra og hefur óflekkað mannorð.
… (34. gr.)

Property, Inheritance and Land Tenure

Eignarrétturinn er friðhelgur.
… (72. gr.)

Protection from Violence

Engan má beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.
Nauðungarvinnu skal engum gert að leysa af hendi. (68. gr.)

Public Institutions and Services

Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika.
… (76. gr.)

Religious Law

Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóð- kirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að því leyti styðja hana og vernda.
Breyta má þessu með lögum. (62. gr.)

Citizenship and Nationality

English

No one may be deprived of Icelandic citizenship. Loss of citizenship may, however, be provided for by law, in the event a person accepts citizenship in another State. An alien can only be granted Icelandic citizenship according to law.
… (Art. 66)

Icelandic

Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti. Með lögum má þó ákveða að maður missi þann rétt ef hann öðlast með samþykki sínu ríkisfang í öðru ríki. Útlendingi verðuraðeins veittur íslenskur ríkisborgararéttur samkvæmt lögum.
… (66. gr.)

Education

English


The law shall guarantee for everyone suitable general education and tuition.
… (Art. 76)

Icelandic


Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar mennt- unar og fræðslu við sitt hæfi.
… (76. gr.)

Employment Rights and Protection

English

Everyone is free to pursue the occupation of his choosing. This right may however be restricted by law, if such restriction is required with regard to the public interest.
… (Art. 75)

Icelandic

Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess.
… (75. gr.)

Equality and Non-Discrimination

English

Everyone shall be equal before the law and enjoy human rights irrespective of sex, religion, opinion, national origin, race, colour, property, birth or other status.
Men and women shall enjoy equal rights in all respects. (Art. 65)

Icelandic

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. (65. gr.)

Obligations of the State

English

Everyone shall be equal before the law and enjoy human rights irrespective of sex, religion, opinion, national origin, race, colour, property, birth or other status.
Men and women shall enjoy equal rights in all respects. (Art. 65)

Icelandic

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. (65. gr.)

Marriage and Family Life

English

Everyone shall enjoy freedom from interference with privacy, home, and family life.
… (Art. 71)

Icelandic

Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.
… (71. gr.)

Political Rights and Association

English

All persons who, on the date of an election, are 18 years of age or older and have Icelandic nationality have the right to vote in elections to Althingi. Permanent domicile in Iceland, on the date of an election, is also a requirement for voting, unless exceptions from this rule are stipulated in the law on elections to Althingi.
… (Art. 33)

Icelandic

Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir sem eru 18 ára eða eldri þegar kosning fer fram og hafa íslenskan ríkisborgararétt. Lögheimili á Íslandi, þegar kosning fer fram, er einnig skilyrði kosningarréttar, nema undantekningar frá þeirri reglu verði ákveðnar í lögum um kosningar til Alþingis.
… (33. gr.)

Political Rights and Association

English

Associations may be formed without prior permission for any lawful purpose, including political associations and trade unions.
… (Art. 74)

Icelandic

Rétt eiga menn á að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi, þar með talin stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi til þess.
… (74. gr.)

Head of State

English

Althingi and the President of Iceland jointly exercise legislative power. The President and other governmental authorities referred to in this Constitution and elsewhere in the law exercise executive power.
… (Art. 2)

Icelandic

Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið.
… (2. gr.)

Head of State

English

The President of Iceland shall be elected by the people. (Art. 3)

Icelandic

Forseti Íslands skal vera þjóðkjörinn. (3. gr.)

Head of State

English

Any person who is at least thirty-five years of age and fulfils the requirements necessary to vote in elections to Althingi, with the exception of the residency requirement, is eligible to be elected President. (Art. 4)

Icelandic

Kjörgengur til forseta er hver 35 ára gamall maður, sem fullnægir skilyrðum kosningarréttar til Alþingis, að fráskildu búsetuskilyrðinu. (4. gr.)

Head of State

English

The President shall be elected by direct, secret ballot of those who are eligible to vote in elections to Althingi.
… (Art. 5)

Icelandic

Forseti skal kjörinn beinum, leynilegum kosningum af þeim, er kosningarrétt hafa til Alþingis.
… (5. gr.)

Government

English


The President and other governmental authorities referred to in this Constitution and elsewhere in the law exercise executive power.
… (Art. 2)

Icelandic


Forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið.
… (2. gr.)

Government

English

The President entrusts his authority to Ministers.
… (Art. 13)

Icelandic

Forsetinn lætur ráðherra framkvæma vald sitt.
… (13. gr.)

Government

English

The President appoints Ministers and discharges them. He determines their number and assignments. (Art. 15)

Icelandic

Forsetinn skipar ráðherra og veitir þeim lausn. Hann ákveður tölu þeirra og skiptir störfum með þeim. (15. gr.)

Legislature

English

Althingi and the President of Iceland jointly exercise legislative power.
… (Art. 2)

Icelandic

Alþingi og forseti Íslands fara samanmeð löggjafarvaldið.
… (2. gr.)

Legislature

English

Althingi shall be composed of 63 members elected by the people by secret ballot on the basis of proportional representation for a term of four years.
… (Art. 31)

Icelandic

Á Alþingi eiga sæti 63 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegri hlutbundinni kosningu til fjögurra ára.
… (31. gr.)

Legislature

English

Every national having the right to vote in elections to Althingi and an unblemished reputation is eligible to be elected to Althingi.
… (Art. 34)

Icelandic

Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver sá ríkisborgari sem kosningarrétt á til þeirra og hefur óflekkað mannorð.
… (34. gr.)

Property, Inheritance and Land Tenure

English

The right of private ownership shall be inviolate.
… (Art. 72)

Icelandic

Eignarrétturinn er friðhelgur.
… (72. gr.)

Protection from Violence

English

No one may be subjected to torture or any other inhuman or degrading treatment or punishment.
No one shall be required to perform compulsory labour. (Art. 68)

Icelandic

Engan má beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.
Nauðungarvinnu skal engum gert að leysa af hendi. (68. gr.)

Public Institutions and Services

English

The law shall guarantee for everyone the necessary assistance in case of sickness, invalidity, infirmity by reason of old age, unemployment and similar circumstances.
… (Art. 76)

Icelandic

Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika.
… (76. gr.)

Religious Law

English

The Evangelical Lutheran Church shall be the State Church in Iceland and, as such, it shall be supported and protected by the State.
This may be amended by law. (Art. 62)

Icelandic

Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóð- kirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að því leyti styðja hana og vernda.
Breyta má þessu með lögum. (62. gr.)